Topmøde for tidligere anbragte 2022

Kom med, når De Anbragtes Vilkårs inviterer til det årlige topmøde

 

København lørdag d. 22. januar 2022

Århus.lørdag d. 29. januar 2022

Bemærk, at du skal have anbringelsesbaggrund for at kunne deltage.

 

Hvert år afholder vi topmøde for tidligere anbragte, hvor der deles viden og erfaring på baggrund af et på forhånd fastlagt årstema. Her arbejdes der løsningsorienteret med henblik på, at kunne præsentere forslag til ændringer af både struktur og praksis.

 

Vi bruger altså den indsamlede viden og alle de inputs vi får fra topmødernes deltagere, til at udvikle foreningens holdninger og anbefalinger til anbringelsesområdet.

Hvorfor er topmøderne kun for tidligere anbragte?

I DAV tror vi på, at man skal møde det selvstændige voksenliv, for bedst at kunne vurdere, hvordan anbringelsen har rustet en til voksenlivet, og dermed hvad der evt. mangler eller er svært, som en konsekvens af det børneliv man har haft. Vores erfaring er også at voksne i højere grad har mod på at dele de mere kritiske og endda tabubelagte ting. For en, der fortsat er anbragt kan det være voldsomt at høre.

At topmøderne alene er for tidligere anbragte, skyldes altså dels et hensyn til de nuværende, og dels muligheden for det større perspektiv.

Image16.jpg

Tema for topmøderne 2022

Til De Anbragtes Vilkårs topmøder arbejdes der altid indenfor et forud bestemt tema.

Temaet for topmøderne 2022 er 'Efterværn og den gode overgang til voksenlivet'.

Alle unge har brug for støtte i overgangen fra barn til voksen. Det gælder selvfølgelig også dem, som er anbragt. Måske nogen gange i særlig grad, fordi livet har budt på store omvæltninger.

De Anbragtes Vilkår arbejder for, at ingen anbragte slippes af systemet, før de er godt på plads i voksenlivet.

Pejlemærkerne skal være:
 

 • Bolig
  den unge har et varigt sted at bo

   

 • Uddannelse/job
  den unge er i gang med noget

   

 • Netværk
  den unge har et netværk, der ikke forsvinder

 

Men hvad er det gode indhold i efterværnet?

Hvad skal der egentlig til for, at man lander godt mht. ovennævnte? - De sætter De Anbragtes Vilkår fokus på topmødet 2022.

Konkret vil vi dykke ned i tidligere anbragtes erfaringer med det gode og det svære i overgangen til voksenlivet. Formålet er, at blive klogere på, hvad der har været gode former for støtte og hvor deltagerne har manglet hjælp. Vi vil se på anbringelsen i et livsperspektiv for at identificere, hvordan anbringelsen sætter spor og vi vil se på, hvorfor mange unge vælger efterværnet fra. Målsætningen er, at fremtidens anbragte ikke "snubler" ind i voksenlivet - men derimod møder et meningsfuldt efterværn, der giver de bedste betingelser for at kunne udfolde ens fulde potentiale!

Hvordan foregår topmøderne?

Til vores topmøder arbejdes der med på-forhånd- planlagte spørgsmål og aspekter i relation til topmødets tema.

 

Alt efter deltager-antal og arbejdsspørgsmål kan det være fordelagtigt at inddele deltagerene i forskellige grupper. Det kan fx være baseret på alder eller anbringelsesform. Formålet ved sådan en inddeling vil være, at kunne opnå den bedste viden omkring det aktuelle tema.

Der vil altid være en bordformand ved hvert bord, der fungerer som facilitator, ordstyrer og koordinator. Denne person kommer fra De Anbragtes Vilkår og har altid selv anbringelsesbaggrund. Bordformanden er der både for at have en praktisk rolle, men også for at hjælpe og støtte deltagerene ved bordet i bred forstand. Du kan tale med og spørge din bordformand om alt - både fortælle, hvis du ikke føler dig tilpas eller hvis du har brug for noget bestemt at drikke.

20200118_135252.jpg
Uden topmøder er der historier, der ikke bliver fortalt. Historier, som er vigtige for de mennesker, der bestemmer og laver loven - og som kan være afgørende for andre børn og unge i lignende situationer.
- deltager til topmødet i København, 2020