Topmøde for tidligere anbragte 2021

Kom med til politisk topmøde d. 26. juni 2021!

 

Årets sidste topmøde for tidligere anbragte afholdes lørdag d. 26. juni 2021.

Tilmelding vil åbne snarest. Du kan skrive dig på listen til at modtage information om vores topmøder via nedenstående knap.

Bemærk, at du skal have anbringelsesbaggrund for at kunne modtage information og deltage i vores topmøder.

Vi har i løbet af februar og marts afholdt 3 digitale topmøder, for at blive klogere på det forestående regeringsudspil ’Børnene Først’, og sætte det i relation til foreningens årstema ’Et rigtigt hjem’. For hvad er særligt vigtigt at sikre med lov, når det gælder om, at alle børn og unge skal have et trygt hjem?

 

Hvert år afholder vi topmøde for tidligere anbragte, hvor der deles viden og erfaring på baggrund af et på forhånd fastlagt årstema. Her arbejdes der løsningsorienteret med henblik på, at kunne præsentere forslag til ændringer af både struktur og praksis.

 

Vi bruger altså den indsamlede viden og alle de inputs vi får fra topmødernes deltagere, til at udvikle foreningens holdninger og anbefalinger til anbringelsesområdet.

Hvorfor er topmøderne kun for tidligere anbragte?

I DAV tror vi på, at man skal møde det selvstændige voksenliv, for bedst at kunne vurdere, hvordan anbringelsen har rustet en til voksenlivet, og dermed hvad der evt. mangler eller er svært, som en konsekvens af det børneliv man har haft. Vores erfaring er også at voksne i højere grad har mod på at dele de mere kritiske og endda tabubelagte ting. For en, der fortsat er anbragt kan det være voldsomt at høre.

At topmøderne alene er for tidligere anbragte, skyldes altså dels et hensyn til de nuværende, og dels muligheden for det større perspektiv.

Image16.jpg

Tema for

topmøderne 2021

Til topmødet i 2021, der i år er omlagt til at være tre digitale temamøder samt et (forhåbentligt) fysisk politisk topmøde, arbejdes der med temaet 'Jeg har brug for et rigtigt hjem.

Vi skal således tale om, hvad fremtidens anbringelse skal kunne.

Hvad er et rigtigt hjem? Hvorfor definerer dét at være på døgninstitution eller at være i plejefamilie ens anbringelse? Kan vi tage det bedste med fra de to modeller, kombinere med inspiration fra andre og finde løsninger, der virker bedre?

Hvis vi som samfund vil de dårlige anbringelser til livs, skal der sættes fokus på, hvilke elementer der er i den gode anbringelse, og hvordan vi forstærker dem. Her har vi har behov for konkrete erfaringer fra tidligere anbragte for at blive klogere på, hvad der virker - netop derfor, er det temaet for topmøderne 2021.

Hvordan foregår de digitale topmøder?

Til vores tre digitale temamøder arbejdes med på forhånd planlagte spørgsmål og aspekter i relation til topmødets tema.

 

Alt efter deltager-antal og arbejdsspørgsmål kan det være fordelagtigt at inddele deltagerene i forskellige virtuelle grupper. Det kan fx være baseret på alder, aktør eller anbringelsesform. Formålet ved sådan en inddeling vil være, at kunne opnå så præcis viden som mulig omkring det aktuelle tema.

Såfremt det bliver nødvendigt at inddele i virtuelle arbejdsgrupper, vil der være en "rumformand", der fungerer som facilitator, ordstyrer og koordinator, tilknyttet hver gruppe.

20200118_135252.jpg
Uden topmøder er der historier, der ikke bliver fortalt. Historier, som er vigtige for de mennesker, der bestemmer og laver loven - og som kan være afgørende for andre børn og unge i lignende situationer.
- deltager til topmødet i København, 2020