Topmøde for tidligere anbragte 2021

Hvert år i januar afholder vi topmøde for tidligere anbragte. Her samles tidligere anbragte for at dele deres viden og erfaring på baggrund af et på forhånd fastlagt årstema.

 

På topmøderne arbejdes der løsningsorienteret med henblik på at kunne tilbyde forslag til ændringer af både struktur og praksis.

 

Den indsamlede viden og alle de inputs vi får fra topmødernes deltagere, bruger vi til at udvikle foreningens holdninger og anbefalinger til anbringelsesområdet.

Der er åbent for tilmelding til næste topmøde, der finder sted

 

København d. 16. januar 2021, kl. 10 - 16 på Radisson Blu, Amager Blvd. 70, 2300 København S

 

Århus d. 23. januar 2021, kl. 10 - 16 på Radisson Blu, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C

Hvorfor er topmøderne kun for tidligere anbragte?

I DAV tror vi på, at man skal møde det selvstændige voksenliv, for bedst at kunne vurdere, hvordan anbringelsen har rustet en til voksenlivet, og dermed hvad der evt. mangler eller er svært, som en konsekvens af det børneliv man har haft. Vores erfaring er også at voksne i højere grad har mod på at dele de mere kritiske og endda tabubelagte ting. For en, der fortsat er anbragt kan det være voldsomt at høre.

At topmøderne alene er for tidligere anbragte, skyldes altså dels et hensyn til de nuværende, og dels muligheden for det større perspektiv.

Image16.jpg

Tema for topmøderne 2021

Til topmøderne i 2021 arbejdes der med temaet 'Jeg har brug for et rigtigt hjem.

På topmøderne skal vi således tale om, hvad fremtidens anbringelse skal kunne.

Hvad er et rigtigt hjem? Hvorfor definerer dét at være på døgninstitution eller at være i plejefamilie ens anbringelse? Kan vi tage det bedste med fra de to modeller, kombinere med inspiration fra andre og finde løsninger, der virker bedre?

Hvis vi som samfund vil de dårlige anbringelser til livs, skal der sættes fokus på, hvilke elementer der er i den gode anbringelse, og hvordan vi forstærker dem. Her har vi har behov for konkrete erfaringer fra tidligere anbragte for at blive klogere på, hvad der virker - netop derfor, er det temaet for topmøderne 2021.

Hvordan foregår topmødet?

Til vores topmøder arbejdes der hovedsagligt i forskellige grupper, der er inddelt ved borde. Det kan fx være baseret på alder, aktør, anbringelsesform mv. Formålet er, at kunne opnå så præcis viden som mulig omkring det aktuelle tema.

Hvert bord har en bordformand, der fungerer som facilitator, ordstyrer og koordinator for det respektive bord. Ved bordet arbejdes der med på forhånd planlagte spørgsmål og aspekter i relation til topmødets tema.

Herudover vil der ofte være andre forskellige indslag til topmøderne, som fx talere fra anbringelsesområdet, anonyme meningsmålinger, fælles debatter etc. 

 

frokost, plads til alle, ingen oplevelser er forkerte

Indsæt Ann-Mari citat fra årsrapport

De Anbragtes Vilkår

Hejrevej 43

2400 København NV

CVR: 34774080

  • Hvid Facebook ikon
  • Hvid Twitter ikon
  • Hvid LinkedIn ikon
  • Hvid Instagram Icon

Kontakt os

Sekretariatsleder

Inger Winther Johannsen

+45 22710625
inger@deanbragtesvilkar.dk 

Bestyrelsesformand

David Adrian Pedersen

+45 24623929
formand@deanbragtesvilkar.dk 

Kommunikationskoordinator

Christina Gottschalck Bloch

+45 28104739
christina@deanbragtesvilkar.dk 

© 2020 by De Anbragtes Vilkår

Proudly created with Wix.com