Hvad er
De Anbragtes Vilkårs topmøde?

Hvert år afholder vi topmøde for tidligere anbragte. De samles for at dele deres viden og erfaring på baggrund af et på forhånd fastlagt årstema.

 

På topmøderne arbejdes der løsningsorienteret med henblik på at kunne tilbyde forslag til ændringer af både struktur og praksis.

 

Den indsamlede viden og alle de inputs, vi får, fra topmødernes deltagere, bruger vi til at udvikle foreningens holdninger og anbefalinger til anbringelsesområdet.

TOPMØDE SOM DEL AF ÅRSHJUL

Du kan læse om kommende topmøder her.

Hvorfor er topmøderne kun for tidligere anbragte?

I DAV tror vi på, at man skal møde det selvstændige voksenliv, for bedst at kunne vurdere, hvordan anbringelsen har rustet en til voksenlivet, og dermed hvad der evt. mangler eller er svært, som en konsekvens af det børneliv man har haft. Vores erfaring er også at voksne i højere grad har mod på at dele de mere kritiske og endda tabubelagte ting. For en, der fortsat er anbragt kan det være voldsomt at høre.

At topmøderne alene er for tidligere anbragte, skyldes altså dels et hensyn til de nuværende, og dels muligheden for det større perspektiv.

Jeg ser flere muligheder i det følgende:

1. De punkter der ikke er direkte koblet til teksten ved siden af, af "udviskede"

2. Der er kun vist de to punkter, der passer til teksten ved siden af, og den stiblede linje der løber illustrerer et flow/ en proces

3. Hele modellen er vist i miniature øverst og lige under er de relevante steps fremhævet

4. Modellen er slet ikke med, og der illustreres udelukkende et flow ved brug af den stiblede linje

Tænk ikke så meget over proportionerne, men mere ideen - hvad synes I?

Personlig
empowerment
De manges historier giver en samlet ny viden
Forandring i praksis
Nye rammer og strukturer
Lovgivning, økonomisk og strukturelt
Mindsker ulighed mellem anbragte og ikke-anbragte
Personlig
empowerment
De manges historier giver en samlet ny viden
Forandring i praksis
Nye rammer og strukturer
Lovgivning, økonomisk og strukturelt
Mindsker ulighed mellem anbragte og ikke-anbragte
Personlig
empowerment
De manges historier giver en samlet ny viden

Hvorfor er vores topmøder vigtige?

Topmøderne er en central kilde til viden for os, når det kommer til at bibeholde overblik og indblik i, hvad der er vigtigt for anbragte børn og unge. Vi mener, at viden fra nuværende anbragte står på skuldrene af de levede erfaringer og efterrefleksioner fra tidligere anbragte, for at kunne få det fulde billede af anbringelsesområdet.

 

At fortælle sin egen historie som tidligere anbragt eller nuværende anbragt har en vigtig betydning for den enkelte i sig selv. Samtidig spiller den enkeltes historie og perspektiv ind i den samlede viden, som vi hele tiden tilegner os hos De Anbragtes Vilkår.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder her.

Anbefalinger som topmøderapport

På baggrund af den viden vi får på topmøderne, udvikles en rapport i form af et sæt anbefalinger. Anbefalingerne er altid relateret til det aktuelle årstema.

 

Anbefalingerne indeholder både et bidrag til den langsigtede og strukturelle udvikling af anbringelsesområdet, men også konkrete anbefalinger til praksis, hvoraf noget arbejde kan påbegyndes nu og her.

Personlig
empowerment
De manges historier giver en samlet ny viden
Forandring i praksis
Nye rammer og strukturer
Lovgivning, økonomisk og strukturelt
Mindsker ulighed mellem anbragte og ikke-anbragte
Tidligere årstemaer og topmøderapporter/ anbefalinger

Årstema 2019 - 2020

Alle anbragte skal have en voksen, de kan stole på

DAV anbefalinger 2020.png

Sådan arbejder vi med årstemaer

1.

Udfoldelse og kortlægning af årstema mellem sekretariat og bestyrelsens formandskab. Efterfølgende udfoldelse med den samlede bestyrelse.

3.

På to topmøder i København og Århus arbejdes der både problem- og løsningsorienteret med tidligere anbragte, som en slags ekspertforum.

5.

I vores generelle kommunikationsarbejde sætter vi fokus på temaet. Bl.a. gennem en målrettet kampagne på de sociale medier om en særlig voksen.
Kampagnen kører over forår og sommer 2020.

2.

Inddragelse af vores Advisory Board af tidligere anbragte og Ekspertgruppe af nuværende anbragte som afgørende videnkilde og kvalificering af vores indsatser.

4.

Ved besøg på en række af landets døgninstitutioner og opholdssteder, hvor vi taler med nuværende anbragte om temaet.

6.

Vi skaber opmærksomhed omkring temaets vigtighed ved deltagelse på diverse konferencer, politiske møder mm.

De Anbragtes Vilkår

Sankt Hans gade 19, st. th.

2200 København N

CVR: 34774080

  • Hvid Facebook ikon
  • Hvid Twitter ikon
  • Hvid LinkedIn ikon
  • Hvid Instagram Icon

Kontakt os

Sekretariatsleder

Inger Winther Johannsen

+45 22710625
inger@deanbragtesvilkar.dk 

Bestyrelsesformand

David Adrian Pedersen

+45 24623929
formand@deanbragtesvilkar.dk 

Kommunikationskoordinator

Christina Gottschalck Bloch

+45 28104739
christina@deanbragtesvilkar.dk 

© 2020 by De Anbragtes Vilkår

Proudly created with Wix.com