Sådan arbejder vi

De Anbragtes Vilkår arbejder med at indsamle viden og erfaringer fra både nuværende og tidligere anbragte. Det er altså et systematisk arbejde med brugerperspektivet, hvor den enkeltes historie hele tiden sættes i kontekst til de manges.

Den indsamlede viden bliver bearbejdet og systematiseret, hvorefter den aktivt kommunikeres til både praksis, forskning og polikere.

Det er foreningens dna at være for, med og af anbragte og vi arbejder for at skabe en bevægelse, der både engagerer og aktiverer nuværende og tidligere anbragte.

Vi ønsker desuden, at alle nuværende og tidligere anbragte ved, at De Anbragtes Vilkår fungerer som jeres organisation og talerør.

Hvor får vi vores viden fra?
 • Ekspertgruppe - et panel bestående af nuværende anbragte

 • Advisory Board - består af tidligere anbragte på tværs af alder og anbringelsesbaggrund

 • Besøg på døgninstitutioner

 • Topmøde - et årligt topmøde for tidligere anbragte

 • Tæt samarbejde med andre bruger- og børneorganisationer, herunder 'Alliancen for anbragte børn og unge'.

Hvordan arbejder vi med den tilegnede viden?

Al den viden vi får bearbejdes og systematiseres, så det kan løftes som konkrete anbefalinger til og indsigter i området.

 • Foreningens eksisterende viden udvides, understøttes og bekræftes af ny viden

 • Ny viden fra fx topmøder og besøg på døgninstitutioner bearbejdes altid i samarbejde med vores Advisory Board og Ekspertgruppe

 • Vi forsøger så vidt muligt at understøtte vores konklusioner med relevant forskning og statistikker

Hvor ender vores arbejde?

Vores viden kommunikerer vi aktivt til anbringelsesområdets aktører:

 • Formidling og oplysning via de sociale medier (Facebook, LinkedIn og Twitter)

 • Dialog og anbefaling til politikere

 • Netværk og samarbejde med relevante faglige organisationer, såsom FADD, LOS, SL osv.

 • Samarbejde med ledelsesorganisationer som fx KL og Børne-og Kulturchefforeningen

 • Sidde med i følgegrupper for forskning

 • Arrangere debatter og konferencer på bl.a. Folkemødet og Ungdommens Folkemøde

Hvorfor er det vigtigt med en stærk brugerorganisation for anbragte børn og unge?

De Anbragtes Vilkårs arbejde søger at skabe forandring på flere niveuaer:

At fortælle sin egen historie som nuværende eller tidligere anbragt har i sig selv en vigtig betydning. Videre giver det den enkelte en oplevelse af empowerment, når dét at fortælle sin personlige historie, kan være med til at gøre en forskel og skabe værdi for andre.

Samtidig spiller den enkeltes historie og perspektiv ind i foreningens samlede viden. Vi arbejder altså for at skabe bred og nuanceret viden på tværs af de manges historier, så vi hele tiden får nyt oveblik og indblik i, hvad der er vigtigt fo de anbragte selv.

Dertil ser vi en vigtighed i, at viden fra nuværende anbragte står på skuldrene af de levede erfaringer og reflektioner fra tidligere anbragte. I mødet med det selvstændige voksenliv, kan man ofte vurdere i et andet omfang, hvordan anbringelsen har rustet til voksenlivet og hvad der kan være svært som konsekvens af det børneliv, man har haft.

De levede erfaringer er vigtige inputs i designet af fremtidens anbringelse. De kan således skabe forandring i praksis, samt skabe nye rammer og strukturer i forhold til både lovgivning, økonomi og struktur i et mere langsigtet perspektiv.

Målet er at mindske den ulighed i muligheder og vilkår, der eksisterer mellem anbragte og ikke-anbragte børn og unge.

Personlig
empowerment
De manges historier giver en samlet ny viden
Forandring i praksis
Nye rammer og strukturer
Lovgivning, økonomisk og strukturelt
Mindsker ulighed mellem anbragte og ikke-anbragte
Tegning_hvad_skal_de_anbragtes_vilk%C3%8
De Anbragtes Vilkårs årsrapport

De Anbragtes Vilkår udarbejder hvert år en årsrapport, der viser og beskriver det forgange år med billeder og tekst. Formålet med vores årsrapport er at give alle interesserede indblik i, hvad vi konkret har arbejdet med det seneste år.

Vores årsrapport er udarbejdet i fællesskab af foreningens frivillige, bestyrelsesformand og sekretariatet.

Her kan du se tidligere årsrapporter:

Årsrapport 2019-2020.png
Årsrapport 2020-2021.png