DAV i pressen

På denne side har vi samlet et overblik over kronikker og debatindlæg fra De Anbragtes Vilkår, så du kan blive klogere på, hvilke holdninger vi har.

 

Vil du vide mere om, hvor De Anbragtes Vilkår står i forskellige aspekter, har vi også samlet et overblik over de gange, hvor De Anbragtes Vilkår er nævnt eller citeret i pressen. Det kan du se her. (Bemærk at denne side ikke kan læses på mobile enheder).

politiken.png

Vi savner fokus på anbragte børns skolegang

6. december 2021

Hvorfor er skolegang for anbragte børn ikke et centralt element i reformen ’Børnene først’?

Altinget 26.03.2021.png

Børne-ngo’er: En rettighedskanon sikrer ikke anbragte børn

26. marts 2021

Vi mangler fortsat en holdbar plan for, hvordan børn i de mest udsatte positioner skal komme til at kende og kunne bruge deres rettigheder, skriver David Adrian Pedersen, Johanne Schmidt-Nielsen og Jette Wilhelmsen.

DB.png

Formænd: En radikal ændring af efterværnet må ikke blive en syltekrukke

6. marts 2021

Der er stor forskel på, hvor ofte og hvor længe anbragte børn og unge får støtte, når de fylder 18 år.

Altinget.png

Børne-ngo’er i opråb: Kampen mod profit kan lukke de bedste socialtilbud

18. januar 2021

Det er dybt bekymrende, at forhandlingerne om profitregulering på det sociale område ikke har et tilstrækkeligt fagligt grundlag. Forhandlingerne bør udskydes, så et entydigt fokus på profit ikke går udover udsatte børn og unge, skriver Rasmus Kjeldahl og David Adrian Pedersen.

Debatindlæg_Altinget.png

Børneorganisationer: Anbragte børn skal kende deres rettigheder

30. oktober 2020

Det er ikke nok at diskutere, hvornår børn anbringes. Skal vi skabe bedre liv for anbragte børn, kræver det, at vi inddrager dem langt mere i beslutninger om deres eget liv.

Efterværn_Politiken.png

Tidligere anbragte: Skal man hjælpe en tidligere anbragt ung ind i voksenlivet, dur det ikke, at man kun engagerer sig kl. 8-16

2. juli 2020

Syv tidligere anbragte, herunder frivillige i De Anbragtes Vilkår, har skrevet et debatindlæg om udfordringerne ved den nuværende model for efterværn.

pic3.png

Anbragte: Indgribende anbringelser kræver bedre vurderingsgrundlag

13. Januar 2020

Aldrig har anbragte børns ve og vel været drøftet som efter statsministerens nytårstale. En reform må sikre øget retssikkerhed og højne kvaliteten af anbringelser, mener De Anbragtes Vilkår.

pic5.png

Debat: Der er brug for systematisk feedback på anbringelsesområdet

12. juni 2018

Man bør systematisk indsamle erfaringer fra tidligere anbragte, så systemet kan lære af de anbragtes oplevelser og ad den vej styrke anbringelsesområdet.

Altinget .png

Aktører: Her er tre bud på at styrke efterværnsindsatsen

10. juni 2021

Vi slipper unge i anbringelse, før de har slået rod i voksenlivet. En ny rapport om efterværn viser, at inddragelse af de unge, nære relationer og en længere efterværnsindsats kan sikre en god overgang til voksenlivet, skriver David Adrian Pedersen, Benny Andersen, Rasmus Kjeldahl, Signe Færch, Charlotte Møller og Signe Egede

Altinget BV og DAV indlæg.png

Børns Vilkår og De Anbragtes Vilkår: Rystende tv-dokumentar viser, at systemet svigter børn

19. marts 2021

Det er en falliterklæring, at anbragte børn først føler sig hørt, når medier går ind i sagen. Lyt og grib ind tidligere, skriver Rasmus Kjeldahl og David Adrian Pedersen.

KD kronik.png

Anbragte børn skal inddrages mere

15. februar 2021

Med afsæt i regeringens udspil til ”Barnets lov” bør der ske langt bedre inddragelse af både børn og forældre i anbringelsessager, skriver en række organisationer i en fælles kronik

Mandag morgen.png

Anbragte børns formand: Giv os et stærkere fundament i livet

6. december 2020

Anbragte børn bliver i hele opvæksten karakteriseret gennem deres tab, traumer og udfordringer. Den kommende barnets lov bør skifte fokus og sigte efter at give anbragte børn en opvækst, der danner dem som mennesker, mener formanden for De Anbragtes Vilkår, David Adrian Pedersen. 

KD.jpg

34 organisationer i fælles opråb om børns ensomhed: Her er anbefalingerne til Christiansborg

13. oktober 2020

Corona har tydeliggjort behovet for at sætte ind over for den voksende ensomhed blandt børn og unge. En ensomhed, som gennem det seneste halve år er forøget på grund af nedlukning og isolation, skriver 34 organisationer, herunder De Anbragtes Vilkår, i et fælles opråb

pic.png

Anbragte: Prioriter udsatte børn og unges skolegang i den gradvise åbning

31. marts 2020

Når Danmark gradvist skal genåbnes grundet Covid-19, skal udsatte børn og unges skole prioriteres, fordi de lider det største tab ved ikke at gå i skole.

pic4.png

Statsministeren gjorde anbragte børn til storpolitik – men hvorfor blev svaret flere anbringelser?

5. januar 2020

Statsministeren bør ikke have et mål om flere anbringelser. I stedet bør hun have fokus på en rettidig, rigtig og kvalitetssikret anbringelse af de børn, hvor det er nødvendigt, skriver formanden for De Anbragtes Vilkår.

pic6.png

De Anbragtes Vilkår: Vi skal turde pege anbringelsens elefanter i rummet ud

11. maj 2017

Det er en fejllogik at antage, at anbringelsesindsatser alene efterlader konstruktive forbedringer hos anbragte, hvor alt der ikke er konstruktivt stammer fra dårlige opvækstvilkår inden anbringelsen, eller har rod i genetisk disponering.

Information.png

Trods sagen om Godhavns-drengene lyttes der stadig ikke til anbragte børn, når de fortæller om svigt

20. april 2021

Anbragte børn stemples stadig som utroværdige. Derfor troede ingen på børnene, da de fortalte om svigt på et døgntilbud, viser TV 2-dokumentar. Vi risikerer at stå med lige så slemme sager om et, ti eller 20 år, hvis ikke vi stoler på børnene.

Debatindlæg Altinget.png

Organisationer advarer: Barnets lov må ikke føre til mere kassetænkning

10. marts 2021

Børnene Først lægger op til at adskille hjælpen og indsatsen til børn med handicap og socialt udsatte børn i to forskellige lovgivninger. Vi advarer mod ideen og opfordrer i stedet til, at en ny lov rummer begge grupper  og alle dem midt i mellem, skriver en række organisationer fra børne- og socialområdet.

Mandag morgen.png

De Anbragtes Vilkår: Sådan sætter vi børnene først

27. januar 2021

Det er altafgørende, at vi bliver skarpe på at sikre et godt match mellem barn/ung og anbringelseshjem og sikrer den rette støtte til både børn og voksne. Desuden skal unge have krav på forlænget efterværn, så de sikres et godt fodfæste i voksenlivet, skriver David Adrian Pedersen.

Berlingske.png

Anbragte unge svigtes i voksenlivet: »Vi står med et alvorligt problem«

08. november 2020

Alt for mange tidligere anbragte unge mister fodfæste i voksenlivet. Her svigter vi det ansvar, vi har påtaget os som samfund. Vi har ressourcerne til at skabe en reel forandring for de unge. Det kræver, at civilsamfundsaktører, politikere og fagprofessionelle arbejder sammen, tænker nyt og bidrager.

polit.png

Da Amanda​ Kristensen var 18 år, sluttede hendes anbringelse, og hun skulle stå på egne ben. Det kan vi altså gøre bedre

31. august 2020

pic2.png

Anbragte børn skal ikke flyttes rundt, som var de potteplanter. Giv dem indflydelse

14. Februar 2020

Med en fast kontaktperson hos myndighederne, videreuddannelse til socialrådgivere og andre tiltag skal vi blive bedre til at sikre anbragte børns indflydelse på deres eget liv

David zetland.png

David nægter at være “samfundets syge barn”. Nu vil han gøre op med velfærdsstatens pylren om anbragte børn

24. april 2019

Da David Adrian Pedersen som 8-årig blev tvangsfjernet og anbragt, løste velfærdsstaten ét problem for ham – men skabte langt flere. Han skulle næsten blive voksen, før han indså, at systemets pylren om ham havde været overflødig. I dag er han formand for en forening, der skal ændre synet på anbragte. Traumer og problemer fylder alt for meget i blikket på de unge, og det skader mere, end det gavner, mener han. Her er hans løsning.

pic7.png

’Den, der ligger på gulvet, det er køteren!’

14. juni 2016

Så længe staten tøver med at markere, at anbragte børn har krav på respekt og ikke ydmygelse, er det måske ikke så underligt, at afsporede ideologier får lov til at leve videre på danske børnehjem.