Pilotprojekt med Socialtilyn Midt og Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Midt og Socialtilsyn Hovedstaden ønsker at spørge unge, der er flyttet fra deres anbringelse, om deres oplevelser for at blive endnu bedre til at vurdere, om det er et rart sted at bo.

Indsatsen er et pilotprojekt med deltagelse af Socialtilsyn Midt, Socialtilsyn Hovedstaden og os i De Anbragtes Vilkår. Det er startet, fordi vi håber, at tilsynene endnu bedre kan støtte anbringelsesstederne til at blive bedre, men også opdage hvis et sted faktisk ikke er et godt.

Hvorfor er det vigtigt, at du som tidligere anbragt deltager i projektet?

Som tidligere anbragt har du en unik viden omkring, hvordan det har været at bo på dit døgntilbud/opholdssted eller i din plejefamilie - derfor har tilsynet og andre anbragte brug for din hjælp!

 

Tilsynet er en offentlig myndighed, som er med til at sikre, at forholdene på anbringelsesstedet forløber ordentligt - både de fysiske rammer, men også at man får omsorg og bliver behandlet ordentligt i sin anbringelse. Du kan læse mere om det her.

 

Som der står i invitationsbrevet, vil tilsynet stille dig en række spørgsmål omkring, hvordan din anbringelse har været på det pågældende sted. Her er det vigtigt, at du tør være ærlig af flere grunde:

  • En grund er, at du kun kan hjælpe med at opkvalificere tilsynet, hvis du tør være ærlig omkring, hvordan dit tilbud var - både på godt og måske mindre godt.
     

  • En anden grund er, at hvis du er ærlig, så får de andre som enten bor i din tidligere plejefamilie eller tidligere døgntilbud/opholdssted mere gavn af din deltagelse.

Helt konkret er du med til at:

  • Styrke tilsynet med at lave relevante observationer, så tilsynet vil lægge mærke til ting, de ikke har bemærket før, fordi du har en indsigt i, hvordan hverdagen er. 
     

  • Hjælpe tilsynet til at stille bedre og mere målrettede spørgsmål, når de er på besøg. Det kan nemlig være svært at reflektere over anbringelsen, når man står midt i den, eller hvis man oplever at have et afhængighedsforhold til anbringelsesstedet. 
     

Dine oplysninger er fortrolige, og tilsynet vil tage dine erfaringer alvorligt - så du kan trygt deltage.

 

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål omkring projektet. Ring til sekretariatsleder Inger på 22 71 06 25 eller skriv på inger@deanbragtesvilkar.dk