Nyheder

Nedenfor finder du en oversigt over en række nyheder, der omhandler De Anbragtes Vilkår. Det gælder bl.a. nyhedsbreve og artikler De Anbragtes Vilkår har haft i pressen. Ønsker du at læse eller genlæse tidligere nyhedsbreve, artikler eller andet, der ikke fremgår her på siden er du velkommen til at kontakte os her.

Beretning og referet fra DAVs Generalforsamling 2020

10. juli 2020

Læs dette års referat og formandens beretning fra De Anbragtes Vilkårs generalforsamling, der blev afholdt juni 2020.

Læs formandens beretning her.

Læs referat her.

Debatindlæg til Altinget

31. marts 2020

Når Danmark gradvist skal genåbnes grundet Covid-19, skal udsatte børn og unges skole prioriteres, fordi de lider det største tab ved ikke at gå i skole.

Debatindlæg til Altinget

13. Januar 2020

Aldrig har anbragte børns ve og vel været drøftet som efter statsministerens nytårstale. En reform må sikre øget retssikkerhed og højne kvaliteten af anbringelser, mener De Anbragtes Vilkår.

Debatindlæg til Altinget

12. juni 2018

Man bør systematisk indsamle erfaringer fra tidligere anbragte, så systemet kan lære af de anbragtes oplevelser og ad den vej styrke anbringelsesområdet.

Debatindlæg Politiken

2. juli 2020

Syv tidligere anbragte, herunder frivillige i De Anbragtes Vilkår, har skrevet et debatindlæg om udfordringerne ved den nuværende model for efterværn.

Nyhedsbrev

1. kvartal 2020

Et nyt år er skudt i gang! Vi kom tidligt i arbejdstøjet, da statsministeren gjorde anbringelsesområdet til storpolitik.

Debatindlæg til NB Nyt

5. januar 2020

Statsministeren bør ikke have et mål om flere anbringelser. I stedet bør hun have fokus på en rettidig, rigtig og kvalitetssikret anbringelse af de børn, hvor det er nødvendigt, skriver formanden for De Anbragtes Vilkår.

Kronik til Altinget

11. maj 2017

Det er en fejllogik at antage, at anbringelsesindsatser alene efterlader konstruktive forbedringer hos anbragte, hvor alt der ikke er konstruktivt stammer fra dårlige opvækstvilkår inden anbringelsen, eller har rod i genetisk disponering.

Generalforsamling i DAV

14. maj 2020

Vi sender i dag invitation ud til vores årlige generalforsamling.

Vi ser frem til et nyt spændende og udfordrende år i De Anbragtes Vilkår!

Debatindlæg til Information

14. Februar 2020

Med en fast kontaktperson hos myndighederne, videreuddannelse til socialrådgivere og andre tiltag skal vi blive bedre til at sikre anbragte børns indflydelse på deres eget liv

Nyhedsbrev

4. kvartal 2019

Tak, for året der gik. Fra De Anbragtes Vilkårs bestyrelsesformand, David Adrian Pedersen.

Debatindlæg til Politiken

14. juni 2016

"Den, der ligger på gulvet, det er køteren."

Så længe staten tøver med at markere, at anbragte børn har krav på respekt og ikke ydmygelse, er det måske ikke så underligt, at afsporede ideologier får lov til at leve videre på danske børnehjem.

De Anbragtes Vilkår

Hejrevej 43

2400 København NV

  • Hvid Facebook ikon
  • Hvid Twitter ikon
  • Hvid LinkedIn ikon

Kontakt os

Sekretariatsleder

Inger Winther Johannsen

+45 22710625
inger@deanbragtesvilkar.dk 

Bestyrelsesformand

David Adrian Pedersen

+45 24623929
formand@deanbragtesvilkar.dk 

Kommunikationskoordinator

Christina Gottschalck Bloch

+45 28104739
christina@deanbragtesvilkar.dk 

© 2020 by De Anbragtes Vilkår

Proudly created with Wix.com