Årstema 2021:

'Et rigtigt hjem'

De Anbragtes Vilkår arbejder i 2021 med temaet 'Et rigtigt hjem.' Temaet er også omdrejningspunktet på årets topmøder, der i år afholdes som tre digitale temamøder, grundet covid19-restriktionerne.
 

Med temaet ønsker vi at sætte fokus på, hvad de gode anbringelseshjem gør, og hvad der gør de forskellige typer af hjem gode for hvem.

Med reference til vores årstema afholder vi i løbet af februar og marts 2021 tre digitale topmøder, der sætter fokus på hver sit tema i relation til årstemaet.

De tre temamøder finder sted online på følgende tidspunkter:

 1. Tirsdag d. 9. februar 2021     kl. 16 - 17:30

 2. Tirsdag d. 2. marts 2021        kl. 16 - 17:30

 3. Tirsdag d. 9. marts 2021        kl. 16 - 17:30

Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Vores ambition med årets tema er både, at det kvalificerer arbejdet ude i praksis, og at det spiller ind som konkrete anbefalinger i den politiske udvikling.

Kun 28%

af børn og unge på

døgninstitutioner

føler sig hjemme

Anbragte børn og unges trivsel, Rambøll for Børne- og Socialministeriet, 2018

Ca. 2
ud af 10

føler sig ikke hjemme i sin plejefamilie

Anbragte børn og unges trivsel, Rambøll for Børne- og Socialministeriet, 2018

Hvad sætter vi fokus på med temaet 'Et rigtigt hjem'?

Skal vi som samfund nå derhen, hvor en anbringelse reelt betyder tryghed og rammer for et godt børneliv OG en trædesten til et voksenliv på lige vilkår, er der behov nytænkning.

 

Det er ikke det ”at være på døgn” eller at være i plejefamilie, der skal definere fremtidens anbringelse. At fokusere på de former for anbringelseshjem, der eksisterer, står reelt i vejen for, at vi kan skabe de rammer, anbragte børn og unge har brug for.

Vi bør i stedet sætte fokus på, hvad de gode anbringelseshjem gør, og hvad der gør de forskellige former gode for hvem. Og vi skal turde starte forfra og definere løsninger ud fra børnenes behov.

Der er brug for en diskussion af hybridmodeller, der tager det, der virker, og forstærker præcist det.

 

I vores optik er det
 

 • …det, som giver tryghed

 • …de gode modeller for fællesskab med den biologiske familie

 • …de gode måder at styrke forældreopgaven i forhold til skolegang

 • … de gode erfaringer med at være en del af fritidsaktiviteter og andre fællesskaber udenfor hjemmet

 • …de gode erfaringer til at hjælpe den unge nænsomt ind i det unge voksenliv

Vores anbefalinger

På baggrund af de inputs og perspektiver vi får på topmøderne, udvikler vi anbefalinger til både politikere og praksis.

 

Du kan læse hvilke konkrete anbefalinger, der kom ud af topmøderne 2020 her.

DAV Baggrunde6.jpg

Hvordan vi forstår tryghed

Med udgangspunkt i årstemaet 'Et rigtigt hjem' vil der i løbet af året blive arbejdet ud fra følgende temaer

 • 'Et rigtigt hjem' som årstema sat i relation til regeringens udspil til 'Barnets Lov'.
   

 • Alle skal have et rigtigt hjem - men hvad er det?
   

 • Et rigtigt hjem tager ansvar for hele børnelivet - men hvordan?
   

pic til web.png

De Anbragtes Vilkår

Sankt Hans gade 19, st. th.

2200 København N

CVR: 34774080

 • Hvid Facebook ikon
 • Hvid Twitter ikon
 • Hvid LinkedIn ikon
 • Hvid Instagram Icon

Kontakt os

Sekretariatsleder

Inger Winther Johannsen

+45 22710625
inger@deanbragtesvilkar.dk 

Bestyrelsesformand

David Adrian Pedersen

+45 24623929
formand@deanbragtesvilkar.dk 

Kommunikationskoordinator

Christina Gottschalck Bloch

+45 28104739
christina@deanbragtesvilkar.dk 

© 2020 by De Anbragtes Vilkår

Proudly created with Wix.com