Årstema 2021:

'Et rigtigt hjem'

De Anbragtes Vilkår arbejder i 2021 med temaet 'Et rigtigt hjem.' Temaet er også omdrejningspunktet på årets topmøder.
 

Med temaet ønsker vi at sætte fokus på, hvad de gode anbringelseshjem gør, og hvad der gør de forskellige typer af hjem gode for hvem.

Med reference til vores årstema afholder vi i løbet af februar og marts 2021 tre digitale topmøder med forskelligt fokus i relation til årstemaet.

Vores ambition med årets tema er både, at det kvalificerer arbejdet ude i praksis, og at det spiller ind som konkrete anbefalinger i den politiske udvikling.

Hver 5.

føler sig ikke hjemme i sin plejefamilie

Anbragte børn og unges trivsel, Rambøll for Børne- og Socialministeriet, 2018

Kun 28%

af børn og unge på

døgninstitutioner

føler sig hjemme

Anbragte børn og unges trivsel, Rambøll for Børne- og Socialministeriet, 2018

Hvad sætter vi fokus på med temaet 'Et rigtigt hjem'?

Skal vi som samfund nå derhen, hvor en anbringelse reelt betyder tryghed og rammer for et godt børneliv OG en trædesten til et voksenliv på lige vilkår, er der behov nytænkning.

 

Det er ikke det ”at være på døgn” eller at være i plejefamilie, der skal definere fremtidens anbringelse. At fokusere på de former for anbringelseshjem, der eksisterer, står reelt i vejen for, at vi kan skabe de rammer, anbragte børn og unge har brug for.

Vi bør i stedet sætte fokus på, hvad de gode anbringelseshjem gør, og hvad der gør de forskellige former gode for hvem. Og vi skal turde starte forfra og definere løsninger ud fra børnenes behov.

"Jeg havde det allerbedst, når det blev glemt, eller ikke taget hensyn til, at jeg var plejebarn - men bare var et barn i familien"

I et rigtigt hjem er der også rigtige mennesker

Der skal være mennesker, der er sig selv og som møder barnet som menneske. Som anbragt barn har man brug for at have mennesker omkring sig, der tør give noget af sig selv. Det er kernen i en tryg base og ægte, hjemlige rammer, uanset om man bor i plejefamilie eller på et døgntilbud.

Oplevelsen af at høre til - eller det modsatte - er for mange også forbundet med at være med på lige fod, når familien tager i sommerhus, når mormor er på besøg, når der fejres jul osv.

Alle børn har brug for at føle sig som en del af et fællesskab

Som anbragt har man behov for adgang til at deltage på lige fod i fællesskaber med andre børn. Det er desværre forbundet med store udfordringer for alt for mange anbragte børn og unge. De oplever for ofte, at deres voksne - plejeforældre eller pædadgoer på døgntilbud - ikke tager forældreopgaven på sig; eksempelvis med støtte til at kunne opretholde venskaber, at kunne have venner hjemme på besøg mm. Her har anbringelseshjemmet en opgave i at tage dialogen, fortælle hvad det betyder at være anbragt, og at klassekammeraternes forældre trygt kan lade deres børn komme "med hjem", selvom kammeraten bor på et døntilbud.

Der hvor jeg boede, måtte man som udgangspunkt ikke have nogen med hjem - det skulle aftales lang tid i forvejen, hvis det var. Så det prøvede jeg ikke så tit.

EFTERVÆRNNår barnet fylder 18 kan der være behov for at efterværn, der er en kommunal hjælpeordning det kan fx være økonomisk hjælp eller tildeling af en støtte/kontaktperson. NYT HJEMBarnet flytter på en døgninstitution, et opholdssted, i netværkspleje eller i en plejefamilie TILSYNMens barnet er anbragt, holder det sociale tilsyn øje med, at barnet er i trivsel og udvikler sig som det skal og at anbringelseshjemmet fortsat lever op til de aftalte krav. DET BIOLOGISKE HJEMDet er kommunens ansvar at sørge for, at man som anbragt kan opretholde kontakten til sit biologiske hjem og venner.SKOLEBarnet går i en intern skole eller i en almindelig skole udenfor anbringelseshjemmet.FRITIDSLIVBarnet indgår eventuelt i et fritidsliv udenfor anbringelses-hjemmet. MYNDIGHEDMyndighedspiller en afgørende rolle under en anbringelse, da de fungerer som bindeledog beslutningstager for barnet.

Lad os identificere det, der virker - og gøre mere af det!

 • Det, som giver tryghed

 • De gode modeller for fællesskab med den biologiske familie

 • De gode måder at styrke forældreopgaven i forhold til skolegang

 • De gode erfaringer med at være en del af fritidsaktiviteter og andre fællesskaber udenfor hjemmet

 • De gode erfaringer til at hjælpe den unge nænsomt ind i det unge voksenliv

Vores anbefalinger

På baggrund af de inputs og perspektiver vi får på topmøderne, udvikler vi anbefalinger til både politikere og praksis.

 

Du kan læse hvilke konkrete anbefalinger, der kom ud af topmøderne 2020 her.

DAV Baggrunde6.jpg

Hvordan vi forstår tryghed

Med udgangspunkt i årstemaet 'Et rigtigt hjem' vil der i løbet af året blive arbejdet ud fra følgende temaer

 • 'Et rigtigt hjem' som årstema sat i relation til regeringens udspil til 'Barnets Lov'.
   

 • Alle skal have et rigtigt hjem - men hvad er det?
   

 • Et rigtigt hjem tager ansvar for hele børnelivet - men hvordan?
   

pic til web.png