Tak, for din flaske!
Donér din pant til De Anbragtes Vilkår
- et pilotprojekt med Dansk Retursystem og Professionsøjskolen Frederiksberg
20190613_183331.jpg

Sandt eller falsk?

På Professionshøjskolen Frederiksberg findes en række oplysende og informerende statistikker om anbringelsesområdet.

Gættede du rigtigt?

Se alle de rigtige statistikker her.

 

Vi håber, at tallene kan være med til et øget fokus på at styrke anbringelsesområdet.

SANDT

Tallet har i øvrigt været nogenlunde stabilt de seneste år og ligget mellem 24 % og 23 %.
(Udsatte Børn, Nøgletal 2020, KL, 2020).

Det er et problem, da vi ved, at skolegang er en afgørende beskyttelsesfaktor i anbragte børn og unges liv. Derfor er der brug for et øget fokus på og krav fra kommunerne om at støtte tidligere anbragte igennem en ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere om De Anbragtes Vilkårs anbefalinger til skoleområdet her.

FALSK

Faktisk er tallet endnu højere!

For hele 40 % af nuværende anbragte gælder, at én eller begge forældre også har anbringelesbaggrund.
(Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2015).

I dag hjælper vi oftest ikke de anbragte børn og unges forældre efter anbringelse.
De står derfor tilbage uden støtte og hjælp og dermed mindre mulighed for at udvikle sig i forældrerollen.

Du kan læse De Anbragtes Vilkårs anbefalinger til indsatsen i det biologiske hjem her.

FALSK

Det er faktisk snarere hver 3.
Hele 39 % af anbragte mellem 11-17 år har således haft minimum 3 forskellige sagsbehandlere i perioden 2016-2018.
(Anbragte børn og unges trivsel 2018, Rambøll 2018).

For at kunne træffe de rigtige beslutninger i barnets liv, skal det sikres at sagsbehandler kender barnet godt nok. Den utryghed, som anbragte børn og unge oplever, bunder netop ofte i den midlertidighed, det videnstab og manglende afklaring det skaber, når ens sagsbehandler skifter job, bliver sygemeldt eller på anden vis forsvinder. Skift i sagsbehandler er en stor udfordring, fordi det er sagsbehandleren, der har det samlede overblik over barnets sag og som bærer ansvaret for at træffe de rette beslutninger for barnets liv.

Du kan læse De Anbragtes Vilkårs anbefalinger til myndighed her.

SANDT

Det betyder altså, at hver 3. hjemløse mellem 18-29 år er tidligere anbragt.
Unge hjemløse, der er tidligere anbragte, er blandt de mest udsatte unge hjemløse. De har et lavere uddannelsesniveau, svagere tilknytning til arbejdsmarkedet og er oftere i stofmisbrugsbehandling end andre hjemløse unge.
(Socialpolitisk redegørelse, Social- og Indenrigsministeriet, 2019).

I gennemsnit flytter danske unge hjemmefra, når de er 21 år. For anbragte unge sker det ofte, når de fylder 18 år, selvom de – modsat andre danske unge – ofte ikke har et stabilt netværk at trække på i overgangen. Det betyder, at overgangen til voksenlivet ofte er forbundet med store udfordringer. De mister fodfæste og lever liv på kanten af samfundet uden job, uddannelse, bolig og stabile relationer.

Du kan læse De Anbragtes Vilkårs anbefalinger til efterværn, der kan være med til at sikre en god overgang til voksenlivet her.

Billede fra campus kommer

Flaskehalsen peger på dig!

Har du været en tur forbi Professionshøjskolen Frederiksberg, er du måske stødt på en af vores 'pantkasser'.

I første halvdel af 2021 afprøver vi en indsamling i samarbejde med Dansk Retursystem og Professionshøjskolen Frederiksberg, hvor du kan donere din pant til De Anbragtes Vilkår.

Ved at smide dine tomme flasker i en vores pantkasser, donerer du den til vores forening. Al pant går ubeskåret til De Anbragtes Vilkårs arbejde for et bedre og styrket anbringelsesområde.

Vil du gøre en forskel?

Meld dig ind i De Anbragtes Vilkår.

Som medlem af De Anbragtes Vilkår er du med til at gøre en forskel for nogle af samfundets mest udsatte børn og unge.

I De Anbragtes Vilkår arbejder vi for og med nuværende og tidligere anbragte, ved at give dem en stemme i samfundet.

Du kan komme med her.

De Anbragtes Vilkår

Sankt Hans gade 19, st. th.

2200 København N

CVR: 34774080

Kontakt os

Sekretariatsleder

Inger Winther Johannsen

+45 22710625
inger@deanbragtesvilkar.dk 

Bestyrelsesformand

David Adrian Pedersen

+45 24623929
formand@deanbragtesvilkar.dk 

Kommunikationskoordinator

Christina Gottschalck Bloch

+45 28104739
christina@deanbragtesvilkar.dk 

  • Hvid Facebook ikon
  • Hvid Twitter ikon
  • Hvid LinkedIn ikon
  • Hvid Instagram Icon

© 2020 by De Anbragtes Vilkår

Proudly created with Wix.com