Vores holdning

Hvad mener vi?

Hos De Anbragtes Vilkår mener vi, at anbragte børn og unge skal opleve det gode børneliv i højere grad, end det sker i dag. Det indebærer, at de skal vokse op i et trygt hjem med kærlighed, der afspejler omverdenen.

Du skal kunne
regne med noget

 
Alt må ikke være midlertidigt. Du har brug for et trygt hjem med mulighed for at slå rod. Ellers kan du ikke vokse.

Du skal have en
voksen, du kan stole på


Børn må ikke være alene i livet. Når systemet tager en anbragt i hånden og fjerner det fra sit biologiske hjem, må den hånd ikke slippes, før den
er givet ordentligt videre.

Du skal føle dig
set, hørt og forstået


Anbragte skal involveres i deres eget liv. De skal både forstå hvad der foregår og have indflydelse på hvor de skal bo, hvem der passer

på dem, og de valg der
skal træffes.

Du skal vide, ​at du
er
mere end

"det anbragte barn" ​

Børnelivet må ikke omringes af
fagsprog og forforståelse, i et isoleret hverdagsliv kun på matriklen.
Så bliver anbringelsen ​

en øde ø. 

 • Færres skift og sammenbrud

 • Mere fleksibilitet i den helhedsorienterede løsning

 • Kræver en gennemtænkning af modellen

 • Vi må stille krav om bedre overlevering samt give barnet flere rettigheder, såsom at flytte med en pædagog, fastholde samvær i overgangsperioder og selv vælge kontaktperson

 • Vi skal turde gå ind i de rigtige relationer med børnene, også selvom de er midlertidige

 • Undersøg mulighederne for en peer-støtte, eller som minimum en bisidder

 • Brug åben dialog og den dialogiske samtalemodel; med respekt for voksenansvaret

 • Udvikle processer for udredning, visitation og revisitation, så inddragelse reelt er muligt

 • Der skal være mulighed for at udvikle selvforståelse og identitet på lige fod med ikke-anbragte børn​

 • Der skal være mulighed for at lære, herunder også forstå, de almene normer i samfundet

Hvem er De Anbragtes Vilkår?

Vi er de anbragtes stemme!

 

De Anbragtes Vilkår er en interesseorganisation stiftet af tidligere anbragte.


Vi arbejder for at styrke nuværende og tidligere anbragtes vilkår ved at sikre, at deres viden, interesser og ønsker får en tydelig plads i udviklingen af politik og praksis på anbringelsesområdet, med henblik på at udligne forskelle mellem anbragte og ikke-anbragte i Danmark.  

Det er vores vision at være medskabere af et samfund, hvor anbringelser løfter børn ud af en udsat position og giver dem mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. Alle anbragte fortjener en tryg barndom!

Image13.jpg
20190613_183331.jpg

For, med og af anbragte

Ud fra vores vision om at skabe et godt og styrkende anbringelsesområde, er det afgørende for os at arbejde tæt sammen med nuværende og tidligere anbragte. Vi mener nemlig, de er de sande eksperter, der dermed udgør det mest centrale bidrag til udvikling af anbringelsesområdet. Konkret indsamler vi det levede livs erfaringer, perspektiver og inputs. Det sker gennem vores Advisory Boards.
 

Du kan læse mere om vores Ekspertgruppe af nuværende anbragte her.

Du kan læse mere om vores Advisory Board af tidligere anbragte, også kendt som vores frivillige, her

Hvad gør vi?

Det er en ledestjerne i vores arbejde at opbygge en bevægelse, der engagerer og aktiverer både nuværende og tidligere anbragte børn og unge. Konkret betyder det at:​
 

 • Vi systematisk indsamler anbragtes historier, oplevelser og ønsker

 • Vi kommunikerer den indsamlede viden til relevante aktører, såsom politikere, kommuner, pædagoger, lærere og plejefamilier
   

Vi ønsker at udfordre, hvad man normalvist forstår som brugerinvolvering. Det skal forstås sådan, at vi ønsker at bevæge os væk fra de metoder, der alene belyser den enkeltes historie, til hele tiden at kunne sætte den enkeltes historie i kontekst til de manges.

Det er vigtigt, at vores frivillige – de nuværende og tidligere anbragte i vores Advisory Boards - altid oplever, at de får noget igen. Det sætter krav til vores inddragelsesaktiviteter, hvor vi i fællesskab med vores frivillige, kontinuerligt søger at udvikle foreningen.