13.600

børn og unge

er anbragt

i Danmark

8.559

i plejefamilie

2.233

på døgn-institution

2.770

andre anbringelser

Hvad er en anbringelse?

I Danmark er næsten 14.000 børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Det svarer til ca. 1 % af alle børn og unge i Danmark.

Tallet har ligget stabilt de sidste mange år.

Når man er anbragt, bor man ikke sammen med sine forældre. I stedet for bor man eksempelvis i plejefamilie eller på døgninstitution.

Hvor er man anbragt?

Plejefamilie

Døgninstitution

Opholdssted

Netværksanbringelse

Hvorfor bliver nogle børn og unge anbragt?

Der kan være mange grunde til at børn og unge bliver anbragt.

Fælles er, at man har det svært derhjemme og at det vurderes bedst, at man ikke bor hos sine forældre.

 

EN MERE KVALITATIV TEKST

Hvordan bliver man anbragt?

Underretninger og den børnefaglige undersøgelse (§50) (rettigheder som barn, link til bisidder-side

 

Når en kommune modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at vurdere barnets/ den unges forhold. En underretning kan komme fra fx skolen, en venindes mor eller en anden person, der er bekymret for et barns trivsel. Der skal inden for 24 timer vurderes, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet/den unge.
Vurderes det nødvendigt af kommunen, iværksættes en børnefaglig undersøgelse - ofte kaldet §50, med henvisning til den paragraf den ligger under i Serviceloven.

Formålet for en børnefaglig undersøgelse er at kortlægge barnets behov for støtte i hverdagen. Undersøgelsen gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren (de biologiske forældre) og den unge selv, såfremt denne er fyldt 15 år. 

Konklusionen på den børnefaglige undersøgelse kan fx være at familien som samlet hele, skal have støtte i hjemmet, at der skal iværksættes foranstaltninger i forhold til barnets skolegang eller noget helt tredje. I særlige tilfælde kan en anbringelse udenfor hjemmet være den mest hensigtsmæssige løsning for barnet.

Handleplan (beskriv hvad det er)

Tilsyn (personrettet tilsyn, socialtilsyn med link)
I anbringelsessager skal kommunen i forbindelse med det løbende tilsyn foretage mindst 2 årlige tilsynsbesøg på anbringelsesstedet, hvor der tales med barnet eller den unge. Samtalen skal så vidt muligt finde sted uden tilstedeværelse af ansatte fra anbringelsesstedet.

Hvad sker der når man fylder 18?

Efterværn

Kontaktperson

Hybel

Udslusning

De Anbragtes Vilkår

Hejrevej 43

2400 København NV

  • Hvid Facebook ikon
  • Hvid Twitter ikon
  • Hvid LinkedIn ikon

Kontakt os

Sekretariatsleder

Inger Winther Johannsen

+45 22710625
inger@deanbragtesvilkar.dk 

Bestyrelsesformand

David Adrian Pedersen

+45 24623929
formand@deanbragtesvilkar.dk 

Kommunikationskoordinator

Christina Gottschalck Bloch

+45 28104739
christina@deanbragtesvilkar.dk 

© 2020 by De Anbragtes Vilkår

Proudly created with Wix.com