Invitation til

generalforsamling 2020

Lørdag d. 20. juni, kl. 10.00 - 14.00 iniviterer

De Anbragtes Vilkår til generalforsamling 2020

Sted: Hejrevej 43, 2. sal, 2400 København NV

For tilmelding, skriv til: inger@deanbragtesvilkar.dk 

Du skal tilmelde dig senest 13/6 2020

Der er blevet udsendt materiale på mail.
Hvis du ikke har modtaget det eller ønsker at få
det genfremsendt, send da en mail til
inger@deanbragtesvilkar.dk 

Læs mere nedenfor

Generalforsamlingen er foreningens øverste ledelse. Det er her, vi evaluerer året der gik og i fællesskab sætter den overordnede retning for foreningen. De Anbragtes Vilkår står midt i en udviklingsproces og derfor er Generalforsamlingen ganske vigtig.

 

Du er velkommen til at deltage i generalforsamlingen hvis du er medlem af foreningen. Bemærk det er kun medlemmer med anbringelsesbaggrund der har stemmeret – dvs. såkaldte ordinære medlemmer. Derudover skal du have været medlem af foreningen i mere end 3 måneder.

 

Med respekt for sundhedsmyndighedernes retningslinjer og fordi vi serverer en frokost er det nødvendigt at du tilmelder dig generalforsamlingen ved at sende en mail til inger@deanbragtesvilkar.dk

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail eller ringe på 22 71 06 25.

 

Vel mødt!

Dagsorden
 

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Fremlæggelse af beretning

 3. Forelæggelse af årsregnskab

 4. Indkomne forslag

 5. Vedtagelse af strategi og planer for det kommende år

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Vedtagelse af næste års budget

 8. Valg af medlemmer til bestyrelse (Læs nærmere nedenfor)

 9. Eventuelt

Ønsker du at præge foreningens overordnede
og strategiske udvikling?


– Så skal du stille op til bestyrelsen…

Til generalforsamlingen i år er der valg til bestyrelsen og alle pladser er oppe til valg. Det skyldes, at vi har lavet en række vedtægtsændringer, hvorfor det er en nødvendig del af at sikre foreningen fremadrettet, at der gennemføres et helt åbent valg på generalforsamlingen. Flere af de siddende bestyrelsesmedlemmer stiller op igen, men de stiller op på lige fod med alle andre, der kunne ønske at stille op.

 

Har du lyst til at stille op til et af de to valg og dermed beslutte og præge foreningens udvikling, skal du sende en mail til foreningens administration på Inger@deanbragtesvilkar.dk. Husk at skrive om du stiller op til formandsvalg eller ordinær bestyrelsespost.

Vi skal modtage din mail om opstilling inkl. relevant information om dig selv senest d. 30. maj 2020 (3 uger inden generalforsamlingen).

 

Med relevant information om dig selv menes en kort præsentation, der vil blive udsendt samlet for alle opstillere i bilagsmaterialet til Generalforsamlingen. Du modtager en skabelon, når du tilkendegiver dit ønske op at stille op til sekretariatet.

 

Til generalforsamlingen vil der være en yderligere præsentation af dig, der stiller op og din motivation for at arbejde i og præge foreningen. Herefter vil der være en valghandling, hvor den fremmødte medlemsgruppe stemmer anonymt. Først vælges formanden, herefter de otte ordinære poster.

Er der flere opstillede kandidater end pladser i bestyrelsen, indtræder dem, der får flest stemmer i bestyrelsen. Hvordan stemmer fordeler sig på de forskellige kandidater, vil ikke blive offentliggjort -  kun hvem der kommer ind i bestyrelsen.

Nedenfor kan læse nærmere om de forskellige roller i bestyrelsen og hvad de indebærer.

Valg af 8 ordinære bestyrelsesposter

(4 vælges for 1 år og 4 vælges for 2 år.
Dem med flest stemmer vælges ind for 2 år).

 

Leika Fuglsang genopstiller

Fransiska Mannerup genopstiller

Turf Jakobsen genopstiller

Bente Nielsen genopstiller

Steffen Fjordside genopstiller

Idamarie Leth Svendsen genopstiller

Teodor Rørbech genopstiller ikke

Thorleif Jeppesen genopstiller ikke

To valg til årets generalforsamling

Formandsvalg (Vælges for 2 år)

David Pedersen genopstiller

Rollen som bestyrelsesformand

Som bestyrelsesformand er du foreningens øverste ledelsesmæssige ansvarlige for driften og udviklingen. Dit arbejde består af en blanding af ledelsesbeslutninger, kommunikation og fagligt udviklingsarbejde i projektgrupper og sekretariatet. Du tegner foreningen som talsperson og sætter det overordnede faglige fokus. Du støttes i af sekretariatet, der leder og koordinerer den daglige administration. Arbejdet som formand er en blanding af lønnet arbejde og frivilligt arbejde.

Formandsarbejdets rammer og ansvar indebærer at

 

 • man har det øverste ansvar for foreningen og er dens øverste beslutningstager

 • man arbejder mellem 15-30 timer om ugen i en blanding mellem lønnet og frivilligt arbejde

 • ens arbejdstid er meget fleksibel, hvor aktivitet i foreningen og pludselige opgaver kan kræve hurtig opmærksomhed og reaktion, og hvor kommunikation med sekretariatet i dag- og aftentimer er normal rytme. Videre kan det være nødvendigt at træde til ved sene pressehenvendelser, der ønsker mediedækning tidligt næste morgen

 • man er foreningens talsperson, lægger den kommunikative linje om fagområdet og godkender og kommenterer produkter, der udarbejdes af sekretariatet

 • man håndterer den politiske dialog, deltager i debatter, holder oplæg for netværk, faggrupper og politisk departement

 • man holder møde med sekretariatet hver 14. dag, hvor der tages beslutninger om projekter og aktiviteter i administrationen

 • man sidder med i netværk og følgegrupper til udviklingsprojekter, hvor foreningens samlede viden repræsenteres

 • man forbereder bestyrelsesmøder, generalforsamling og er bestyrelsens bindeled til driften mellem bestyrelsesmøder

Rollen som næstformand

Funktionen næstformand er en ny rolle i De Anbragtes Vilkår. Hvem der skal være næstformand konstitueres i bestyrelsen på førstkommende møde efter generalforsamlingen.

 

Som næstformand er du en del af foreningens øverste ledelse og dit arbejde ligner meget formandens, hvor du er med til at tegne foreningen. Du arbejder sammen med formanden og sekretariatet, om foreningens udvikling og ledelse, hvor du er med til at drøfte og beslutte foreningens retning og større beslutninger. Du er ligesom formanden foreningens ansigt udadtil ved foreningens mediekommunikation og politisk dialog. Herudover repræsenterer du foreningen ved oplæg, debatter, følgegrupper og medieoptræden. Skulle formanden afstå sin post før valg, er det naturligt at næstformanden træder til som foreningens formand, indtil en ny generalforsamling er afholdt hvor valg af formand afholdes.

 

Næstformandens opgaver og ansvar indebærer at

 

 • man holder formandsmøde med sekretariatet hver 14. dag, hvor større beslutninger om den daglige ledelse og administration træffes

 • man arbejder mellem 10-15 timer om ugen i en blanding af lønnet arbejde og frivilligt arbejde

 • ens arbejdstid er meget fleksibel, hvor aktivitet i foreningen og pludselige opgaver kan kræve hurtig opmærksomhed og reaktion, og hvor kommunikation med sekretariatet i dag- og aftentimer er normal rytme. Videre kan det være nødvendigt at træde til ved sene pressehenvendelser, der ønsker mediedækning tidligt næste morgen

 • man godkender og kommenterer produkter, der udarbejdes af sekretariatet

 • man sidder med i netværk og følgegrupper til udviklingsprojekter, hvor foreningens samlede viden repræsenteres

 • man forbereder bestyrelsesmøder, generalforsamling og fungerer som bestyrelsens bindeled til driften mellem bestyrelsesmøder

 • man også er talsperson for foreningen ved mediehenvendelse eller debat, og holder oplæg for netværk, faggrupper og politisk departement

Rollen som bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen i De Anbragtes Vilkår er foreningens rammesættende myndighed og beslutningstager. I bestyrelsen arbejdes der hovedsageligt med at tage beslutninger om foreningens overordnede organisationens rammer, som økonomi, vedtægter og strategiske spørgsmål.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift, økonomi og udvikling og er ansvarlig for om fx budgettet der er lagt i overensstemmelse med foreningens ambitioner, mens den også godkender forslag til hvad for projekter foreningen skal arbejde med. Et arbejdsspørgsmål i bestyrelsen kunne fx være, om vi skal udvide vores organisationens fysiske tilstedeværelse også til fyn og Jylland, om vi skal lægge flere kræfter i at udvikle vores inddragelsesmetode bredere eller om foreningen skal udvikle servicetilbud til sine medlemmer.

I bestyrelsen er det i høj grad typisk bestyrelsesarbejde om organisations drift, økonomi og regnskab der arbejdes med, mens det sjældent handler om faglige spørgsmål og foreningens politiske holdninger til anbringelse.

Bestyrelsesarbejdet rammer og ansvar indebærer

 

 • 4 møder om året af 3-4 timers varighed

 • Deltagelse i generalforsamling

 • Ca. 5 timers forberedelse til hvert møde

 • Du er som bestyrelsesmedlem medansvarlig for foreningens arbejde og økonomi

 • Der er løbende mailkorrespondance i bestyrelsen, ved behov for behandling af emner der ikke kan vente til næste møde. Derfor er det nødvendigt du kan være aktiv på en mailadresse

Fransiska Mannerup, nuværende bestyrelsesmedlem, fortæller om sit arbejde i bestyrelsen:
 

I bestyrelsen hos De Anbragtes Vilkår er jeg kasserer. Jeg ser foreningens kontoudtog igennem en gang om ugen for at sikre, at økonomien forbliver sund i foreningen. Det er mig, der står for at præsentere økonomidelen til bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen.
 

Forud for bestyrelsesmøderne er der som regel en del læsestof at gå igennem. Det kan handle om alt fra fondsmidler og fondsansøgninger, til årshjul og strategi for frivillige eller kommunikation. Jeg prioriterer at være godt forberedt til møderne, idet der er mange punkter, der skal tages stilling til, og der er mange begreber, som kan være udfordrende, hvis man ikke har sat sig ordentligt ind i tingene.
 

Bestyrelsen er sammensat af kompetente folk med og uden anbringelsesbaggrund. Det giver et solidt samspil, da dem uden brugererfaring har godt styr på alt fra lovgivning og organisationer, mens vi med anbringelsesbaggrund kan se behovet ved fx at få mulighed for en evaluerende samtale med vores supervisor Hanna Lilja efter et oplæg eller optræden i pressen, fordi det kan være sårbart at fortælle om sin anbringelse.

De Anbragtes Vilkår

Sankt Hans gade 19, st. th.

2200 København N

CVR: 34774080

 • Hvid Facebook ikon
 • Hvid Twitter ikon
 • Hvid LinkedIn ikon
 • Hvid Instagram Icon

Kontakt os

Sekretariatsleder

Inger Winther Johannsen

+45 22710625
inger@deanbragtesvilkar.dk 

Bestyrelsesformand

David Adrian Pedersen

+45 24623929
formand@deanbragtesvilkar.dk 

Kommunikationskoordinator

Christina Gottschalck Bloch

+45 28104739
christina@deanbragtesvilkar.dk 

© 2020 by De Anbragtes Vilkår

Proudly created with Wix.com