Bliv frivillig hos

De Anbragtes Vilkår

En stor del af De Anbragtes Vilkårs arbejde sker i tæt samråd med både nuværende og tidligere anbragte. De frivillige kræfter vi har heri, er en bærende del af foreningen. For at være frivillig hos os, er det et krav, at du har anbringelsesbaggrund. Det er det, fordi vi mener, at nuværende og tidligere anbragte er de sande eksperter på anbringelsesområdet. Foreningen er desuden baseret på et grundlag om at være for, af og med nuværende og tidligere anbragte.

 

Du kan finde yderligere information og læse om forskellige arbejdsgrupper for frivillige på siden her.

En særlig del af vores frivillige-gruppe, er vores Ekspertgruppe af nuværende anbragte. Som nuværende anbragt kan du altid søge om optagelse til at komme med. Du kan læse mere her.

Sådan bliver

du frivillig

Har du lyst til at blive frivillig, vil én af vores andre frivillige (der alle er tidligere anbragte) tage en uformel kop kaffe med dig, hvor du kan stille spørgsmål og høre mere om foreningen, fra én af dem som kender den allerbedst.

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål, kan du skrive til os via knappen.

Velkomstcafé

Fire gange om året er der velkomst-café, hvor nye frivillige har mulighed for at spørge garvede frivillige om stort og småt. Det er en god måde at få indblik i mulighederne for frivilligt arbejde hos DAV og ikke mindst en god måde at møde andre DAV-frivillige.

Hvad indebærer det at være frivillig hos De Anbragtes Vilkår?

Man kan være frivillig hos os i forskellige grader, alt efter hvad der passer i forhold til tid, interesser og andre forpligtelser. Uanset hvordan du vælger at være frivillig, vil du være med til gøre en forskel for anbragte børn og unge!

Arbejdet som frivillig i foreningen kan indebærer aktivitet på forskellige niveauer, alt efter hvad der passer dine muligheder og ønsker bedst:

 • To årlige stormøder
  Som frivillig er du inviteret til to stormøder om året. På stormøderne er der mulighed for netværk, orientering om fokusområderne i foreningen, udvikling af nye arbejdsgrupper og prioriteringsøvelser ved afstemning mm.
   

 • Du ønsker at bruge din erfaring
  En stor del af at gøre en forskel for foreningens dagsorden er, at man synes det er meningsfuldt at dele sin historie, i forhold til at kunne arbejde med de forskellige perspektiver og erfaringer vi som helhed har i foreningen. Det betyder ikke, at man skal ville være offentlig med sin historie – men at man har lyst til at tage udgangspunkt i den som reference internt i foreningens arbejde.
   

 • Bliv en del af en fast arbejdsgruppe
  Som frivillig kan du blive del af en fast arbejdsgruppe. Vær opmærksom på, at det ikke er et krav at være i en arbejdsgruppe.
  Ønsker man at være del af en arbejdsgruppe, forventes man at kunne arbejde i gruppen i minimum et år frem. Holdsætningen i grupperne sker gennem en blanding af interessetilkendegivelse fra den frivillige og samtaler med sekretariatet.

   

 • Indgå i ad hoc arbejdsgruppe løbende
  Du kan også melde dig til ad hoc arbejdsgrupper løbende, der fokuserer på et bestemt emne. Det kan fx handle om anbringelse uden samtykke, samarbejde med biologisk familie, eller udarbejdelse af høringssvar, feedback på ideer fra andre foreninger eller kommunikationskampagner, vi selv ønsker at køre. Ad hoc grupperne kan varirere i tidspunkt, varighed og antal frivillige. Vi rekrutterer til dem via Facebook og her vil der altid være nærmere information. Ad hoc grupperne giver mulighed for at sige til og fra som det passer med
  interesser og tid.

Arbejdsgrupper for frivillige

Hos De Anbragtes Vilkår har vi en række faste arbejdsgrupper. Disse er ansvarlige for at udvikle foreningens aktiviteter indenfor det specifikke område i tæt samarbejde med sekretariatet. Arbejdsgrupperne arbejder efter et årshjul og mødes med faste mellemrum.

 

Hver arbejdsgruppe har sin egen koordinator.

Udover faste arbejdsgrupper nedsættes der løbende ad hoc arbejdsgrupper i takt med vores behov og udvikling.

Du skal derfor endelig ikke holde dig tilbage med at melde dig som frivillig, fordi du ikke kan se dig selv i en af de faste arbejdsgrupper.

Frivillig pleje

Undommens Folkemøde

Konference

Folkemøde

Årsrapport

Topmøde

Social media aktivisme

Julekalender

Oplægs-holdere og cases

Gruppe redigeret.png
Image10.jpg

Værdier i

frivillige-gruppen

Det er vigtigt at De Anbragtes Vilkår altid er et rart sted at være. Det sætter krav til os alle, fordi vi er en gruppe, der hele tiden udvikler sig. Vi bliver hele tiden flere frivillige og vi er forskellige i alder, perspektiver, erfaringer, type, stil osv.
Det er en diversitet vi ønsker og som vi hele tiden vil arbejde for bliver større. Forskelligheden er nemlig en styrke i vores arbejde, der skal indsamle og belyse de mange forskellige historier og mennesker, som anbringelsesområdet dækker over. Men det kan også udfordre et samarbejde, og derfor skal vi løbende være opmærksomme på at sikre, at foreningen er et rart sted at være.

Derfor har vi opstillet følgende værdier for arbejdet som frivillig i De Anbragtes Vilkår:

 

 • Vi griner ikke af hinanden…

 • Vi respekterer hinandens forskellighed - vi er et nuanceringsforum

 • Vores individuelle oplevelser kan ikke være forkerte

 • Der er plads til at være ked af det

 • Vi skal bygge et inkluderende fællesskab, hvor vi aktivt inviterer nye medlemmer ind også selvom de er forskellige fra os selv

 • Vi skal anerkende hinanden, fordi den enkelte historie har værdi

 • Alle har derfor noget vigtigt at sige og vi skal give hinanden plads

 • At være frivillig er et arbejde, dvs. vi skal overholde aftaler, svare på henvendelser, koncentrere os om emnet mv.

 • Det betyder også, at vi ikke er et terapiforum, men et arbejdsfællesskab.

Mød vores frivillige

Jarl%20med%20superheltetegning_edited.jp
Jarl, 25 år
har været anbragt i plejefamilie og på døgninstitution
Frivillig i De Anbragtes Vilkår siden 2013
Hvad laver du som frivillig?
Jeg er med i en række af DAVs arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne fungerer som samskabende, bindende fora og foreløbig har jeg hovedsageligt beskæftiget mig med Oplæg- og foredragsholdergruppen. Jeg har et ønske til mig selv om, at engagere mig yderligere i andre udvalg. Samtidig takker jeg raskt ja til ad hoc projekter, hvor jeg ved, at jeg kan bidrage. De bliver løbende lagt op til bemanding på vores interne facebookgruppe. Ønsker man ikke at binde sig til vores faste arbejdsgrupper, er denne ad hoc-arbejdsform et suverænt alternativ.
Hvad giver det dig at være frivillig?

I det hele taget er det meget givende for mig at hjælpe mine medmennesker og efterfølgende at opleve effekten heraf. Jeg håber, at indsatsen i dag vil præge vores samfund til det bedre under min levetid og længe efter.


Mit arbejde i DAV bidrager desuden til min følelse af self-empowerment, min selvudvikling og min selvforståelse, og det frivillige arbejde udvikler og øger desuden min palette af kompetencer. Når jeg en dag er færdiguddannet, vil min erfaring fra DAV dermed også supplere min teoretiske værktøjskasse med praktisk erfaring.

Dit råd til andre, der overvejer at blive frivillig hos DAV?
 1. Åben dig op og udfold dig i det omfang og det tempo, du selv er parat til. Du skal selv kunne følge med!
 2. Vær opmærksom på svære følelser, der kan opstå i grænselandet mellem
  din livshistorie og dit professionelle liv, som frivillig i DAV.
 3. Frivilligt arbejde er et godt afsæt på din karrierevej.

Line Andreasen.png
Line, 27 år
har været anbragt på opholdssted
Frivillig i De Anbragtes Vilkår siden 2020
Hvad laver du som frivillig?
Jeg er med i to arbejdsgrupper. Den ene er en 'ad hoc gruppe', hvor vi forbereder en særudstilling på Forsorgsmuseet. Den anden arbejdsgruppe arbejder med oplæg/presse. Her byder man frit ind på opgaver, som de kommer. Desuden deltager jeg i nogle af de workshops, som bliver afholdt, når vi skal diskutere et bestemt emne, som f.eks. handleplaner.
Hvad giver det dig at være frivillig?
Jeg vil gerne være med til at forbedre vilkårene for anbragte børn og unge.  Så da jeg tilfældigvis opdagede DAV, fandt jeg endelig den forening jeg havde ledt efter. Det betyder meget for mig at være en del af en gruppe, hvor man kan mærke, at alle brænder for området, og der samtidig er plads til forskellige oplevelser og holdninger. Og så tror jeg virkelig på, at DAV kan rykke ved noget. Det synes jeg er fedt at være en del af.
Dit råd til andre, der overvejer
at blive frivillig hos DAV?
 1. Tag kontakt - det er ikke forpligtende at være nysgerrig.

 2. Frivilligt arbejde skal give mening! Mærk altid efter, om det giver mening i dit liv lige nu.

 3. Deltag eventuelt på et af DAVs årlige topmøder som en start.

Vi holder foredrag

De Anbragtes Vilkårs Advisory Board af tidligere anbragte holder foredrag og oplæg. Kender du til et uddannelsessted, en døgninstitution eller noget helt tredje, der kunne have et ønske om at høre et foredrag, have en gæsteforelæsning eller andet fra en med anbringelsesbaggrund, hører vi gerne fra dig. Der er forskellige muligheder for oplæg alt efter, hvilken type organisation I er.
Kontakt os her, for at høre mere.

De Anbragtes Vilkår

Sankt Hans gade 19, st. th.

2200 København N

CVR: 34774080

Kontakt os

Sekretariatsleder

Inger Winther Johannsen

+45 22710625
inger@deanbragtesvilkar.dk 

Bestyrelsesformand

David Adrian Pedersen

+45 24623929
formand@deanbragtesvilkar.dk 

Kommunikationskoordinator

Christina Gottschalck Bloch

+45 28104739
christina@deanbragtesvilkar.dk 

 • Hvid Facebook ikon
 • Hvid Twitter ikon
 • Hvid LinkedIn ikon
 • Hvid Instagram Icon

© 2020 by De Anbragtes Vilkår

Proudly created with Wix.com