Bliv frivillig hos

De Anbragtes Vilkår

En stor del af De Anbragtes Vilkårs arbejde udgår fra og sker i tæt samråd med både nuværende og tidligere anbragte. De frivillige kræfter er en bærende del af foreningen. For at være frivillig hos os, er det et krav, at du har anbringelsesbaggrund. Det er det, fordi vi mener, at nuværende og tidligere anbragte er de sande eksperter på anbringelsesområdet. Foreningen er desuden baseret på et grundlag om at være for, af og med nuværende og tidligere anbragte.

 

Du kan finde yderligere information og læse om strukturen for frivillige på siden her.

En særlig del af vores frivillige-gruppe, er vores Ekspertgruppe af nuværende anbragte. Er du nuværende anbragt, kan du altid søge om optagelse til at komme med. Du kan læse mere her.

Sådan bliver

du frivillig

Har du lyst til at blive frivillig, vil én af vores andre frivillige (der alle er tidligere anbragte) tage en uformel kop kaffe med dig, hvor du kan stille spørgsmål og høre mere om foreningen, fra én af dem som kender den allerbedst.

Hvis du vil vide mere, har spørgsmål, eller kunne tænke dig at blive frivillig, kan du skrive til Kim, der er frivilligkoordinator, via knappen.

Velkomstcafé

Fire gange om året er der velkomst-café, hvor nye frivillige har mulighed for at spørge garvede frivillige om stort og småt. Det er en god måde at få indblik i mulighederne for frivilligt arbejde hos DAV og ikke mindst en god måde at møde andre DAV-frivillige.

Frivillige UFM 2021.jpg

Hvad indebærer det at være frivillig hos De Anbragtes Vilkår?

Vejen til at blive frivillig i De Anbragtes Vilkår er her beskrevet i steps:

 1. Du mødes med en "garvet" DAV-frivillig
  For at give dig mulighed for at høre mere om frivillighed i De Anbragtes Vilkår vil du som det første tage en uforpligtende kaffesnak med en af foreningens eksisterende frivillige. Her vil du høre om foreningen, fra en af dem, der kender den bedst og have mulighed for at stille alle de spørgsmål, du nu måtte have
   

 2. Du kommer med i en klynge
  Alle frivillige i De Anbragtes Vilkår indgår i en klynge. Klyngerne er fordelt efter fx alder, geografi og interesser. Man mødes med sin klynge én gang om måneden.
   

 3. Du gennemgår et frivillig-kursus
  Fordelt på 3 dage gennemgår du et kursus, hvor du bliver klædt på til opgaven som frivillig i De Anbragtes Vilkår. Her vil du også lære andre DAV-frivillige at kende, ligesom vi vil blive klogere på dine specifikke styrker.
  Kurset afvikles af De Anbragtes Vilkår efter behov. Du kan sagtens komme i gang med frivillige aktiviteter, før du har gennemgået kurset.

   

 4. Du kan vælge at gå med i en arbejdsgruppe
  At være med i en arbejdsgruppe er frivilligt, og altså ikke noget man skal. Et eksempel på en arbejdsgruppe er 'Efterværn'. Her fordyber man sig i aspekter, der har med efterværn at gøre, fx overgangen til voksenlivet, og får tildelt de opgaver, der relaterer sig til emnet. Arbejdsgrupper er altså for dig, der ønsker at arbejde målrettet med et konkret emne.

Museum 3.jpg

Værdier i

frivillige-gruppen

Det er vigtigt at De Anbragtes Vilkår altid er et rart sted at være. Det sætter krav til os alle, fordi vi er en gruppe, der hele tiden udvikler sig. Vi bliver hele tiden flere frivillige og vi er forskellige i alder, perspektiver, erfaringer, type, stil osv.
Det er en diversitet vi ønsker og som vi hele tiden vil arbejde for bliver større. Forskelligheden er nemlig en styrke i vores arbejde, der skal indsamle og belyse de mange forskellige historier og mennesker, som anbringelsesområdet dækker over. Men det kan også udfordre et samarbejde, og derfor skal vi løbende være opmærksomme på at sikre, at foreningen er et rart sted at være.

Derfor har vi opstillet følgende værdier for arbejdet som frivillig i De Anbragtes Vilkår:

 

 • Vi griner ikke af hinanden…

 • Vi respekterer hinandens forskellighed - vi er et nuanceringsforum

 • Vores individuelle oplevelser kan ikke være forkerte

 • Der er plads til at være ked af det

 • Vi skal bygge et inkluderende fællesskab, hvor vi aktivt inviterer nye medlemmer ind også selvom de er forskellige fra os selv

 • Vi skal anerkende hinanden, fordi den enkelte historie har værdi

 • Alle har derfor noget vigtigt at sige og vi skal give hinanden plads

 • At være frivillig er et arbejde, dvs. vi skal overholde aftaler, svare på henvendelser, koncentrere os om emnet mv.

 • Det betyder også, at vi ikke er et terapiforum, men et arbejdsfællesskab.

Mød vores frivillige

Jarl%20med%20superheltetegning_edited.jp
Jarl, 26 år
har været anbragt i plejefamilie og på døgninstitution
Frivillig i De Anbragtes Vilkår siden 2013
Hvad laver du som frivillig?
Jeg er med i en række af DAVs arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne fungerer som samskabende, bindende fora og foreløbig har jeg hovedsageligt beskæftiget mig med Oplæg- og foredragsholdergruppen. Jeg har et ønske til mig selv om, at engagere mig yderligere i andre udvalg. Samtidig takker jeg raskt ja til ad hoc projekter, hvor jeg ved, at jeg kan bidrage. De bliver løbende lagt op til bemanding på vores interne facebookgruppe.
Hvad giver det dig at være frivillig?

I det hele taget er det meget givende for mig at hjælpe mine medmennesker og efterfølgende at opleve effekten heraf. Jeg håber, at indsatsen i dag vil præge vores samfund til det bedre under min levetid og længe efter.


Mit arbejde i DAV bidrager desuden til min følelse af self-empowerment, min selvudvikling og min selvforståelse, og det frivillige arbejde udvikler og øger desuden min palette af kompetencer. Når jeg en dag er færdiguddannet, vil min erfaring fra DAV dermed også supplere min teoretiske værktøjskasse med praktisk erfaring.

Dit råd til andre, der overvejer at blive frivillig hos DAV?
 1. Åben dig op og udfold dig i det omfang og det tempo, du selv er parat til. Du skal selv kunne følge med!
 2. Vær opmærksom på svære følelser, der kan opstå i grænselandet mellem
  din livshistorie og dit professionelle liv, som frivillig i DAV.
 3. Frivilligt arbejde er et godt afsæt på din karrierevej.

Line Andreasen.png
Line, 28 år
har været anbragt på opholdssted
Frivillig i De Anbragtes Vilkår siden 2020
Hvad laver du som frivillig?
Jeg har været med i flere arbejdsgrupper. Den ene var en 'ad hoc gruppe', hvor vi forberedte og afholdte en særudstilling på Forsorgsmuseet. Den anden arbejdsgruppe arbejder med oplæg/presse. Her byder man frit ind på opgaver, som de kommer. Desuden deltager jeg i nogle af de workshops, som bliver afholdt, når vi skal diskutere et bestemt emne, som f.eks. handleplaner.
Hvad giver det dig at være frivillig?
Jeg vil gerne være med til at forbedre vilkårene for anbragte børn og unge.  Så da jeg tilfældigvis opdagede DAV, fandt jeg endelig den forening jeg havde ledt efter. Det betyder meget for mig at være en del af en gruppe, hvor man kan mærke, at alle brænder for området, og der samtidig er plads til forskellige oplevelser og holdninger. Og så tror jeg virkelig på, at DAV kan rykke ved noget. Det synes jeg er fedt at være en del af.
Dit råd til andre, der overvejer
at blive frivillig hos DAV?
 1. Tag kontakt - det er ikke forpligtende at være nysgerrig.

 2. Frivilligt arbejde skal give mening! Mærk altid efter, om det giver mening i dit liv lige nu.

 3. Deltag eventuelt på et af DAVs årlige topmøder som en start.

Vi holder foredrag

De Anbragtes Vilkårs Advisory Board af tidligere anbragte holder foredrag og oplæg. Kender du til et uddannelsessted, en døgninstitution eller noget helt tredje, der kunne have et ønske om at høre et foredrag, have en gæsteforelæsning eller andet fra en med anbringelsesbaggrund, hører vi gerne fra dig. Der er forskellige muligheder for oplæg alt efter, hvilken type organisation I er.
Kontakt os her, for at høre mere.