Ordinært medlemskab

Det ordinære medlemskab er til dig, der selv har anbringelsesbaggrund.

Som ordinært medlem er du sammen med andre med anbringelsesbaggrund med til at skabe et nyt og forbedret anbringelsesområde og give De Anbragtes Vilkår din stemme, samt et økonomisk bidrag.

Som ordinært medlem bliver du desuden inviteret til den årlige generalforsamling, hvor du kan være med til at forme organisationen. Du skal have været medlem 3 måneder, for at have stemmeret.

Som medlem vil du årligt modtage vores årsrapport. Du kan til enhver tid frasige dig modtagelsen af denne.

Er du under 18 år, kan du være gratis medlem. Kontakt os med dine oplysninger, så opretter vi dig som gratis medlem.

Du kan kun blive ordinært medlem, hvis du har anbringelsesbaggrund. Har du ikke anbringelsesbaggrund, kan du i stedet blive støttemedlem.

Støttemedlemskab 


Støttemedlemskabet er for dig, der ikke har anbringelsesbaggrund, men ønsker at støtte sagen og vil være med til at give anbragte børn og unge en stærk stemme i samfundet.

Grunden til opdelingen mellem ordinære medlemmer og støttemedlemmer er, at De Anbragtes Vilkår er en forening for, med og af anbragte. Det er derfor nødvendigt for os at vide, hvem af vores medlemmer, der har anbringelsesbaggrund, da kun disse har stemmeret til foreningens generalforsamling.

 

Som støttemedlem bakker du aktivt op om sagen uden selv at have anbringelsesbaggrund.

Måske ønsker du som fagperson, ildsjæl eller privatperson at bidrage til den stemme, vi arbejder for at give børn og unge i samfundsdebatten.

Som medlem vil du årligt modtage vores årsrapport. Du kan til enhver tid frasige dig modtagelsen af denne.