Bestyrelsen i De Anbragtes Vilkår

Her kan du lære mere om medlemmerne i De Anbragtes Vilkårs bestyrelse.

 

Klik her, hvis du vil læse vores vedtægter. 

David Adrian Pedersen, formand
 

Indtrådt i bestyrelsen: 2016

Motivation: Min stærkeste motivation til at arbejde for DAV, udsprang fra min egen baggrund som anbragt. Jeg havde en oplevelse af, at det system der stod for min anbringelse havde gode viljer. Men alt for mange modarbejdende blinde punkter, som ikke gjorde det nemmere at gå modsat en udsat fremtid, hvad anbringelsen skulle være tiltag mod.

Stilling: Studerer psykologi på Københavns Universitet, næstformand i Rådet for Socialt Udsatte

Kompetencer: Personlig erfaring med anbringelsesområdet samt efterværn. Særlig indsigt i psykolog

Billede på vej

Billede på vej!
Billede på vej!

Bente Nielsen

Indtrådt i bestyrelsen: 2018

Motivation: Som medstifter af TABUKA - Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte - har jeg fået stor viden om vigtigheden af anbragtes stemmer, erfaringer i den politiske debat og for den faglige udvikling på anbringelsesområdet. Det vil jeg gerne bidrage med at videreføre i DAV.

 

Stilling: Projektleder MIKADO

Kompetencer: Dybdegående kendskab til anbringelsesområdet.

Fransiska Mannerup

Indtrådt i bestyrelsen: 2019

Motivation: Har selv anbringelsesbaggrund og dermed særlige forudsætninger for samt et udtalt ønske om at deltage i udviklingen af området.

 

Stilling: Studerer kommunikation og socialvidenskab på RUC, studentermedhjælper i NUBU, ungepanel hos VIBASO

Kompetencer: Personlig erfaring med anbringelsesområdet samt efterværn. Derudover indsigt i socialområdet og kommunikation.

Billede på vej!

Leika Fuglsang
 

Indtrådt i bestyrelsen: 2019

Motivation: Har selv været anbragt mange forskellige steder, og har indsigt i de problematikker som mange andre sidder med nu – og det har altid været min drivkraft at finde den bedst mulige måde, at komme igennem disse vilkår. Både når man er anbragt, men ligeså vigtigt, livet efter en anbringelse.

 

Stilling:

Kompetencer: Personlig erfaring med anbringelsesområdet og efterværn.

Steffen Fjordside
 

Indtrådt i bestyrelsen: 2018

Motivation:

 

Stilling: Chef for Fonds- og programsamarbejder hos Børns Vilkår

Kompetencer: Stor erfaring indenfor interesseorganisationer, børneområdet og politiske forhold.

Teodor Rørbech
 

Indtrådt i bestyrelsen: 2019

Motivation: Ser et øget behov for en interesseorganisation, der kan være med til at italesætte de problematikker som anbragte møder, og komme med konstruktive løsningsforslag til hvordan anbringelsesområdet kan forbedres.

Stilling: Fuldmægtig ved Børne- og Undervisningsministeriet

Kompetencer: Personlig erfaring med anbringelsesområdet og efterværn, dybdegående indsigt i politiske forhold

Thorleif Jeppesen
 

Indtrådt i bestyrelsen: 2013

Motivation:

 

Stilling: Formand for foreningen for Social Innovation

Kompetencer: Stor erfaring med socialområdet

Turf Jakobsen
 

Indtrådt i bestyrelsen: 2018

Motivation: Nærer udtalt ønske om at gøre en forskel for anbragte børn og unge og ser et særligt behov for en stærk organisation, der ene og alene varetager de anbragtes interesser.

 

Stilling: Projektkoordinator i Louis-Hansen Fonden

Kompetencer: Stor erfaring med fondsarbejde.

Idamarie Leth Svendsen
 

Indtrådt i bestyrelsen: 2019

Motivation: Et stort ønske om at være med til at understøtte DAVS supervigtige arbejde for anbragte børn og unge.

 

Stilling: Lektor på Københavns Professionshøjskole. Sidder desuden i hovedbestyrelsen for Livsværk samt i bestyrelsen for FABU

Kompetencer: Mange års erfaring med og viden om det sociale område, lovgivningen og udviklingen.

Simon Meggers Matthiesen
 

Indtrådt i bestyrelsen: April 2019

Motivation: I DAVs bestyrelse håber jeg at være med til at udfordre nogle af de tendenser, vi ser på anbringelsesområdet. Som tidligere anbragt frustrerer det mig blandt andet, når besparelser vægtes højere end udsatte børn og unges trivsel og udvikling. Selvom diskussionen er kompleks, må billige løsninger ikke bruges som et holdbart argument, når vi drøfter muligheden for anbringelse og tiden efter – det gælder om at finde den bedste løsning.

Stilling: Antropolog freelance konsulent

Kompetencer: Personlig erfaring med og dermed særlig indsigt i anbringelsesområdet samt efterværn. Derudover stor erfaring med foreningsarbejde og frivillighed.

De Anbragtes Vilkår

Hejrevej 43

2400 København NV

  • Hvid Facebook ikon
  • Hvid Twitter ikon
  • Hvid LinkedIn ikon

© 2020 by De Anbragtes Vilkår

Proudly created with Wix.com

Kontakt os

Sekretariatsleder

Inger Winther Johannsen

+45 22710625
inger@deanbragtesvilkar.dk 

Bestyrelsesformand

David Adrian Pedersen

+45 24623929
formand@deanbragtesvilkar.dk 

Kommunikationskoordinator

Christina Gottschalck Bloch

+45 28104739
christina@deanbragtesvilkar.dk 

Modtag nyhedsbrev