Bestyrelsen i De Anbragtes Vilkår

Her kan du møde medlemmerne i De Anbragtes Vilkårs bestyrelse.

Er du nysgerrig på foreningens fremgangsmåder kan du læse De Anbragtes Vilkårs vedtægter her.

Du kan læse referatet fra seneste generalforsamling, der blev afholdt 24. april 2021, her.

David.jpg

David Adrian Pedersen, formand

 

Indtrådt i bestyrelsen: 2016

Baggrund:

Jeg boede skiftevis på forskellige spædbørnehjem, aflastningsfamilier og hjemme, til jeg blev anbragt permanent som 7 årig. Til akutinstitution, døgninstitution, opholdssted og efterfølgende efterværn til jeg fyldte 23.

Faglige kompetencer:

Jeg er uddannet ambulancereder, men læser psykologi på Københavns Universitet mens jeg arbejder i DAV. Jeg bruger en masse af den viden jeg opnår fra mit studie til skabe en referenceramme at se ned over anbragtes børn og unges vilkår med. Det har været rigtig hjælpsomt til at skabe foreningens indledende faglige forståelse og sprog ind i vores arbejde, samt se hvor de største kampe og udfordringer ligger, i de betingelser børn- og ungeliv møder i anbringelse. 

Mærkesager:

 • Bedre adgang til fællesskaber udenfor anbringelsen, der giver mulighed for at udvikle sig andre steder og skaber netværk.

 • Revidering af handleplanen; opmærksomheden bør flyttes hen på at skabe bedre betingelser for børn og unge og ikke være et snævert og forsimplet fokus på udfordringer hos barnet.
 • En paradigmeændring og nyorientering, således at et anbringelseshjem ikke anskues som et behandlingshjem. Anbragte børn har brug for et hjem som almen referenceramme i sin opvækst, ikke en behandlingsreferenceramme..

Billede på vej!
leika.jpg

Leika Fuglsang
næstformand

Indtrådt i bestyrelsen: 2019

Baggrund:

Fra jeg var 10 mdr. til 8 år boede jeg i 8 pleje-/aflastningsfamilier. Derefter boede jeg 5 mdr. på et akutbørnehjem, indtil der blev plads på et behandlingshjem. Fra jeg var 9 til 18 år boede jeg på et behandlingshjem.

Jeg har også haft 5 år i efterværn (18-23)

Faglige kompetencer: Jeg er uddannet pædagog og arbejder også som det på en skole.
Jeg har en del erfaring med kommunikation, vidensdeling og oplæg (af egne erfaringer).

Mærkesager:

 • Overgangen fra barn/ungdom til voksenlivet – Efterværn!

 • At få anbragte børn og unge (/voksne) til at lykkes skole- og uddannelsessystemet 

 • Pædagogisk kærlighed, og udvikling heraf – Hvordan man er professionel primæromsorgsperson. (Opgør med det 3. P’er – professionel, personlig og privat)

franne.jpg

Fransiska Mannerup

Indtrådt i bestyrelsen: 2019

Baggrund:

Jeg boede kort på institution som toårig. Fra jeg var 2 til 15, boede jeg i 6 forskellige plejefamilier. Hvorefter jeg flyttede på Herlufsholm Kostskole. Efter mit kostskoleforløb fik jeg efterværn, til jeg var 22.

Faglige kompetencer:

BA. I kommunikation og socialvidenskab. Jeg har studiejob hos Nationalt Videnscenter om Udsatte Børn og Unge.

Jeg har deltaget i forskellige forskningsprojekter herunder Vibaso, som omhandler myndighedssamtaler mellem sagsbehandler og  barn/ung. Jeg er gæsteforelæser på professionshøjskolerne for netop at optimere myndighedssamtalen og socialrådgiveruddanelsen.

Mærkesager:

 • Optimering af børneinddragelse.

 • Optimering af socialrådgiveruddannelsen.

 • Opgør med stigmatiseringen omkring anbragte.

Charlotte Vindeløv.jpg

Charlotte Vindeløv

Indtrådt i bestyrelsen: 2021

Baggrund:

Jeg blev anbragt på døgninstitution som 10årig og herefter i plejefamilie, hvor jeg boede til jeg var 18.

Faglige kompetencer:

Jeg er uddannet socialrådgiver, hvor jeg har arbejdet indenfor børne-familieområdet. I dag har jeg et job som skole- og dagtilbuds-socialrådgiver, hvor jeg arbejder med tidlig forebyggelse.

Derudover sidder jeg i bestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening, og har tidligere været faggruppe-formand for faggruppen af skole- og dagtilbuds-socialrådgivere, hvilket har givet erfaring i at drive en mindre forening af medlemmer til fælles arrangementer. Jeg sidder desuden med i en række socialpolitiske udvalg, hvorfor jeg har et bredt netværk.

Mærkesager:

 • Sikring af at børn og unge tages alvorligt og høres, herunder at kunne se balancen

 • Overgang til voksenlivet - at efterværn bliver en ret

 • Styrket relation mellem barn og sagsbehandler ved tættere og oftere kontakt

 • Styrket inddragelse af alle stemmer fra tidligere anbragte - også dem, som i dag har et udfordrende voksenliv - i DAVs arbejde

Steffen Raun Fjordside.jpg

Steffen Fjordside
 

Indtrådt i bestyrelsen: 2018

Baggryund:

Har ikke anbringelsesbaggrund.

Faglige kompetencer: Jeg er ansat som chef for Udvikling og fondssamarbejde i Børns Vilkår og har tidligere være ansat en forskellige NGO’er (SUMH, Røde Kors og Red Barnet). Derudover har jeg også et par fondsansættelser bag mig (Egmont Fonden og Elsass Fonden). Jeg har således bred erfaring med mange af de ting der fylder i De Anbragtes Vilkår: ledelse, organisationsudvikling, strategiarbejde, fondssamarbejde, frivillighed og endelig har jeg et samfundsmæssigt perspektiv på anbringelsesområdet, som gør mig i stand til at forstå den kontekst DAV virker inden for.

Mærkesager:

 • Fremtidsudsigterne for børn og unge, som er eller har været anbragte skal ikke adskiller sig negativt fra fremtidsudsigterne for  børn og unge uden anbringelsesbaggrund.

 • Hvis det vurderes, at et barns biologiske forældre ikke er der rette sted for at barn at vokse op, så er det en samfundsmæssig forpligtigelse, at det nye sted barnet skal vokse op bliver det rette sted.

 • Mere fokus på inddragelse af anbragte børn i de beslutninger der træffes i deres liv.

Ditte Specht

Ditte Specht
 

Indtrådt i bestyrelsen: 2020

Baggrund:

Jeg er tidligere anbragt og har boet på 7 forskellige steder over 11 år, herunder både akut, døgninstitution og familiepleje. 

Faglige kompetencer:

Udannet i Mellemøst- og migrationsstudier (2018), ansat som projektleder i Danners videnscenter, hvor jeg primært arbejder med udvikling og drift af Danners internationale engagement. 

 

Mærkesager:

 • Alle anbragte børn & unge i Danmark skal vide, hvilke(n) voksen, der er en tryghedsperson og hvor de kan søge hjælp

 • Alle anbragte børn & unge i Danmark skal kende til egne rettigheder – og vide, hvor de kan søge hen, hvis disse ikke overholdes

 • Barnets tarv og perspektiv frem for alt

 • Civilsamfundet som stærk aktør – de anbragtes stemme!

Billede-af-Bente-1.jpg

Bente Nielsen

Indtrådt i bestyrelsen: 2018

Baggrund:

Har selv anbringelsesbaggrund.

Faglige kompetencer:

Som medstifter af TABUKA - Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte - har jeg fået stor viden om vigtigheden af anbragtes stemmer, erfaringer i den politiske debat og for den faglige udvikling på anbringelsesområdet. Det vil jeg gerne bidrage med at videreføre i DAV.

Mærkesager:

Afventer.

IMG_43481.jpg

Turf Jakobsen
 

Indtrådt i bestyrelsen: 2018

Baggrund: Har ikke anbringelsesbaggrund.

Faglige kompetencer:

Uddannet antropolog (1998) og ph.d. i sociologi (2004). Tidligere seniorforsker på SFI (nu: VIVE) med anbringelser og døgninstitutioner som primære forskningsområder. I dag projektkoordinator i Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Særlige kompetencer indenfor: Forskning og analyse på anbringelsesområdet samt fundraising.

Mærkesager:

 • At tidligere og nuværende anbragte får en klar og tydelig stemme i debat

 • At nye tiltag på området baseres på en solid vidensbase, som altid medtænker de anbragtes perspektiv

 • At ingen anbragte oplever en opvækst uden tætte bånd og relationer

Billede_Idamarie_edited.jpg

Idamarie Leth Svendsen
 

Indtrådt i bestyrelsen: 2019

Baggrund:

Har ikke anbringelsesbaggrund.

Faglige kompetencer: Jeg har arbejdet med reglerne på anbringelsesområdet i mange år, og har bestyrelseserfaring.

Mærkesager:

 • Fokus på anbragte børn og unges oplevelse af mening med anbringelsen

 • Fokus på børns og unges rettigheder ved anbringelse

 • Fokus på samarbejde på tværs om anbragte børn og unge