Alle anbragte børn skal have
en voksen, de kan stole på

De Anbragtes Vilkår arbejder i 2020 med temaet 'Alle anbragte børn skal have en voksen, de kan stole på.' Temaet var også omdrejningspunkt på årets topmøder, hvor vi sammen med tidligere anbragte blev klogere på, hvor og hvordan vi kan skabe bedre vilkår for landets anbragte børn og unge. Med temaet om at alle anbragte børn skal have en voksen at stole på, ønsker vi at skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af, at anbragte børn og unge føler sig set, hørt og forstået.

Vores håb er, at endnu flere i fremtiden vil opleve at finde en voksen, der er helt særlig for dem.

På tværs af de mange fortællinger vi hører i foreningen, er det nemlig en gennemgående faktor, på godt og ondt. Den særlige voksne, der ser en, forstår en, hjælper en, lytter og oprigtigt vil en, kan flytte bjerge. Men desværre oplever mange anbragte også, at de voksne forsvinder, at man ikke kan stole på de voksne og at relationerne ikke er ægte eller holdbare. At det er op til tilfældighederne, om man møder den særlige voksne, der oprigtigt holder af en og hjælper en. Vi mener, at alle anbragte skal have en voksen, de kan stole på. Det er en del af betingelserne for det gode børneliv.

Vores ambition med årets tema er, at vores anbefalinger bliver et aktivt indspil i regeringens kommende proces om fremtidens anbringelsesområde, ligesom vi også håber, at det kvalificerer arbejdet ude i praksis.

Mød Jimmy, Emma Luna, Mitra og Sofia, der alle fortæller om vigtigheden af at have en særlig voksen.

Når anbringelsen udgør
et utrygt børneliv

DAV Baggrunde6.jpg

Hvordan vi forstår tryghed

Hvis anbragte børn og unge i højere grad skal opleve betingelserne for et godt børneliv, kræver det, at de vokser op i et trygt hjem med kærlighed, der afspejler omverdenen.

Igennem vores brede kontakt til både nuværende og tidligere anbragte børn og unge, oplever vi i for stor grad, at anbragtes historier og erfaringer peger på manglede basale kvaliteter i det børneliv, de havde og har i deres anbringelse. Manglende tryghed går oftest på tværs som et fundamentalt problem.

 

Hos De Anbragtes Vilkår anskues tryghed bredere, end det ofte ses i de klassiske tryghedsrapporter.

Brug pilene i boksen til at blive klogere på vores tryghedsperspektiv.

Jeg er utryg, fordi jeg ikke kan skabe sammenhæng, og ikke ved, hvor jeg skal hen

Jeg oplever klassisk utryghed i mit hjem

Jeg oplever utryghed ved at være uden for fællesskabet

Jeg har ingen voksne, jeg kan
stole på

Jeg oplever utryghed i forhold
til min biologiske familie, og om jeg kan blive, hvor
jeg er nu

Vores anbefalinger

Hos De Anbragtes Vilkår tror vi på, at tilstedeværelsen af voksne man kan stole på, er afgørende i forhold til at skabe en tryghed på tværs af barnets liv og dermed styrke både trivsel, mulighed for læring og overgangen ind i voksenlivet.

 

Af samme grund var det også temaet for vores Topmøde i 2020.

Læs hvilke konkrete anbefalinger der kom ud af topmøderne her.

pic til web.png

Til årets topmøder bad vi deltagerne om at dele historien om en særlig voksen, der havde gjort en forskel i deres anbringelse - en voksen, de kunne stole på.

De Anbragtes Vilkår

Sankt Hans gade 19, st. th.

2200 København N

CVR: 34774080

  • Hvid Facebook ikon
  • Hvid Twitter ikon
  • Hvid LinkedIn ikon
  • Hvid Instagram Icon

Kontakt os

Sekretariatsleder

Inger Winther Johannsen

+45 22710625
inger@deanbragtesvilkar.dk 

Bestyrelsesformand

David Adrian Pedersen

+45 24623929
formand@deanbragtesvilkar.dk 

Kommunikationskoordinator

Christina Gottschalck Bloch

+45 28104739
christina@deanbragtesvilkar.dk 

© 2020 by De Anbragtes Vilkår

Proudly created with Wix.com