Advisory Board af tidligere anbragte

Hos De Anbragtes Vilkår arbejder vi altid i tæt samråd med både nuværende og tidligere anbragte. Vi mener nemlig, at de er de sande eksperter på området.

 

På denne side kan du lære mere om, hvordan vores Advisory Board af tidligere anbragte fungerer som høringspart for bestyrelsen i De Anbragtes Vilkår.


Vil du læse og lære mere om vores Ekspertgruppe af nuværende anbragte, kan
du klikke her.

Advisory Board

På arbejde i Advisory Boardet

Vores Advisory Boards er i helt særlig grad med til at skabe De Anbragtes Vilkår. De er med til at skabe et DAV, alle nuværende og tidligere anbragte kender som deres repræsentant.

 

Advisory Boardet af tidligere anbragte indgår bl.a. i strategiske drøftelser både i forhold til organisationen og i forhold til fremtidens anbringelsesområde. Derudover har boardet en meget aktiv rolle som vores stemme i samfundet, når vi fx deltager i både Folkemødet og Ungdommens Folkemøde, når vi spiller ind i politiske dagsordner med konkrete anbefalinger til anbringelsesområdet og når vi afholder topmøder.

 

Derudover er vores Advisory Board af tidligere anbragte i særlig grad med til at:

 • Kvalificere foreningens og bestyrelsens arbejde​

 • Indgå som inputgivere til høringssvar, politiske arbejdsgrupper og andre følgegrupper​

 • Indgå som ”redaktører” i forhold til de konklusioner, De Anbragtes Vilkår kan drage på baggrund af topmøder og undersøgelser​

 • Deltage i udvalgte møder med det politiske niveau samt praksis​

 • Holde oplæg på/for konferencer, faggrupper, politiske udvalg, skoler, mv.​

 • Deltage i begivenheder som Ungdommens Folkemøde og Folkemødet på Bornholm​

 • Tidligere anbragte inviteres desuden også med som frivillige på topmøder, til møder og arrangementer med Advisory Boardet for nuværende anbragte og andre inddragelsesaktiviteter.

Fransiska, boede i
plejefamilie fra 2-15 år

"Som del af Advisory Boardet har jeg bl.a. holdt gæste-forelæsninger på Socialrådgiveruddannelsen, hvor jeg bragte mine erfaringer som tidligere anbragt i spil. Min historie og min oplevelse af anbringelsesområdet er også blevet brugt i pressen flere gange. Det betyder meget for mig, at kunne bruge min baggrund og personlige erfaring til at gøre en forskel for fremtidens anbragte børn og unge.

Pernille, boede på
opholdssted fra 14-17 år

"Som del af Advisory Boardet har jeg bl.a. siddet som bordformand til Topmødet 2020, hvor jeg var med til at afvikle en række aktiviteter med deltagerne. Så længe jeg husker, har jeg haft et klart mål om at omdanne de udfordringer jeg selv oplevede i mit biologiske hjem og i min anbringelse til konkrete færdigheder og nye løsninger. At være med i Advisory Boardet giver mig netop mulighed for at hjælpe udsatte mennesker og skabe nye muligheder for Danmarks anbringelsessystem.

Vi holder foredrag

De Anbragtes Vilkårs Advisory Board af tidligere anbragte holder foredrag og oplæg. Kender du til et uddannelsessted, en døgninstitution eller noget helt tredje, der kunne have et ønske om at høre et foredrag, have en gæsteforelæsning eller andet fra en med anbringelsesbaggrund, hører vi gerne fra dig. Der er forskellige muligheder for oplæg alt efter, hvilken type organisation I er.
Kontakt os her, for at høre mere.

De Anbragtes Vilkår

Hejrevej 43

2400 København NV

 • Hvid Facebook ikon
 • Hvid Twitter ikon
 • Hvid LinkedIn ikon
 • Hvid Instagram Icon

Kontakt os

Sekretariatsleder

Inger Winther Johannsen

+45 22710625
inger@deanbragtesvilkar.dk 

Bestyrelsesformand

David Adrian Pedersen

+45 24623929
formand@deanbragtesvilkar.dk 

Kommunikationskoordinator

Christina Gottschalck Bloch

+45 28104739
christina@deanbragtesvilkar.dk 

© 2020 by De Anbragtes Vilkår

Proudly created with Wix.com